Kitap Tanıtımı

DELİLLERİYLE TİCARET VE İKTİSAT İLMİHÂLİ

Hamdi Döndüren, Erkam Yayınları

 

İslâm’ın, özetle “ticareti helâl, fâizi haram” kılan iktisadî düzeni, insanlığın ve toplumun saadetini sağlamaya mâtuf yegâne iktisadî reçetedir. Ticarete dâir ayrı bir ilmihâl olarak hazırlanmış olan bu eser ise, iktisadî meselelerle iç içe yaşadığımız bu devirde, karşılaştığımız meselelerin İslâm’a uygun çözümlerini öğreten, önemli bir başvuru kaynağı olma özelliğine sahip.

Eserin, kalan ameller hakkında genel bilgilerin verildiği birinci bölümünde, ayrıca hak kavramına değinilip, mülk ve mülkiyetin İslâm Hukuku tarafından nasıl tarif edildiği açıklanıyor.

İkinci bölümde insanlar arası muâmelelerin daha açık ve belirgin ifadesi olan “akit (sözleşme)” meselesi kapsamlı bir şekilde inceleniyor. Üçüncü bölümde ise, akitler içerisinden kitabın esas mevzuunu teşkil eden “alım-satım akdi” konu ediliyor. Alışverişin İslâm Hukuku’na göre mâhiyeti, rükunleri ve şartlarının neler olduğunu bu bölümden öğrenebiliyoruz.

Dördüncü bölümde “güven esası”na dayanan satış çeşitleri; beşinci bölümde ise, alışverişte “kâr” kavramı ve İslâm Hukuku’na göre “kârın ölçüsü”nün ne olması gerektiği hususu açıklanıyor. 

Altıncı bölümde “kredili alış veriş” olarak değerlendirilebilecek alış veriş çeşitleri ve bu tür muâmelelerin hangi şartlar altında helâl dairesinde kalacağı inceleniyor.

Yedinci bölümde, “çağdaş ekonomik problemler” ve bu problemlerin İslâmî yaklaşımlarla nasıl çözülmesi gerektiği ele alınıyor. Öncelikle günümüzde uygulanan başlıca ekonomik sistemlerin tanıtıldığı bu bölümde, “paranın kısa bir tarihçesi”ne değinildikten sonra İslâm’a göre her türlüsüyle haram olan “fâiz meselesi” işleniyor. Daha sonra da borca ve günümüz şirketlerinin kuruluş şekillerini de içine alan ortaklık çeşitlerine dair mevzular konu ediliyor.

Sekizinci bölümde “kira akdi”ne dair meseleler, dokuzuncu bölümde ise kefâlet, ipotek, hibe, emanetler, vekâlet, hacr vs. gibi ticarette yardımcı muâmeleler ve bunların dayandığı esaslar işleniyor.

Kitabın onuncu bölümünde ise, günümüz ticarî hayatında Müslümanların sıklıkla karşılaştığı problemlerin, soru-cevap hâlinde İslâmî çözümleri gösteriliyor.

İslâm’ın meşgul olduğu saha ile ilgili hükümlerini öğrenmek “farz-ı ayn” olduğuna göre ticaret ve para ile bir şekilde meşgul olan herkese “Delilleriyle Ticâret ve İktisat İlmihâli”ni bir başucu müracaat kitabı olarak tavsiye ederiz.

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle