Kitap Tanıtımı

Kitap Tanıtımı

DECCAL TABAKTA Kemal Özer, Hayy Kitap, İstanbul 2013   Kitabın giriş bölümündeki şu cümleler, hem konuyu hem de kitabı özetler mahiyette: “Komedi dizisi Seinfeld’in «The Mango» bölümünde, Jerry Seinfeld, “Bilim adamları çekirdeksiz karpuz yapmış....


Kitap Tanıtımı

HADİS KARŞITLARI NE YAPMAK İSTİYOR? Mehmet Yaşar Kandemir, Tahlil Yayınları   Yaşar Kandemir Hoca, kendisini Allah Rasûlü’ne ve hadis ilmine adamış çok kıymetli bir ilim adamı… Son yıllarda pek çok klasik eseri tercüme ederek insanımızın istifad...Peygamberimin Sevdiği Müslüman

1.Yaşar Kandemir Hocamızın o nezih ve çağlayan pınarlar gibi Türkçesiyle kaleme aldığı bu eser, sunuş ve önsözün akabinde üç ana bölümden oluşuyor. Bu bölümlerden ilkinin başlığı, “Kalbin Görevleri”… Bu bölüm içinde, âyet-i kerîmelerin ve özellikle ...
O, Fatımatü'z- Zehradır

Dr. Muhammed Abduh Yemânî, Terc: Dr. Ali Namlı, Erkam Yayınları


İhyau Ulumuddin İmâm-ı Gazâlî, Bedir Yayınları

Bazı kitaplar vardır, “muhalled: ölümsüz, klasik” ismiyle anılmayı hak eder. Yazıldığı andan itibaren geçen yıllar, yüzyıllar onları eskitemez. Muhtevâsındaki bilgiler, insan fıtratının tercümanı olması ve üslubundaki güzellik gibi sebeplerle, her de...


Dersaâdet’ten Haremeyn’e Surre-i Hümayun

Hazırlayan: Yusuf Çağlar-Sâlih Gülen Yitik Hazine Yayınları (İstanbul, 2008)


Altınoluk Sohbetleri

Merhum Mûsa Topbaş Efendi’nin “Sâdık Dânâ” müstear ismiyle yazmış olduğu yazılar, Altınoluk Dergisi’nde her ay neşredilirdi. Bir sohbet kıvamında yazılmış bu yazılar, daha sonra “Altınoluk Sohbetleri” başlığı altında altı ayrı kitap olarak neşredildi...