Editörün Seçtikleri

Erteleme

Herkesin “işleri erteleme sebepleri” birbirinden farklıdır. Ancak herkesin işleri ertelemesi, iş üzerindeki irâdesini neredeyse aynı oranda zayıflatır. Ve zaman açısından ciddî kayıplara sebep olur. İşlerini kusursuz yapmak isteyenler, mükemmel ânı ...


Gönül İkliminden İnciler

GAYRET BİZDEN, TEVFİK ALLAH’TAN Bir mü’min için, bu fânî âlemden îman ile göçebilmek, ne büyük bir saâdettir. Bir mü’min için, kabrinin amel-i sâlihlerle bir Cennet bahçesi hâline gelmesi, ne büyük bir bahtiyarlıktır. Bir mü’min için, kıyâmet günü...


İslam İçin Bu Kadarına da Tahammül Etmeliyiz

Ayşe Tuğçe Hanım, az önce; “Ben podyumlarda ömrümü ziyan ederken bir müslüman kardeşim gelip bana niye İslâm’ı tebliğ etmedi, neden «Kardeşim, bu yol yanlış yol, oradan kurtul!» demedi diye kendime sık sık soruyorum.” dediniz. Bizler hep dindar çevre...


Hayırlı Evlat İçin Duâlar

Duâsız faaliyet ve davranışlar eksiktir. Çünkü duâ, Allah ile kurulan irtibattır. Allâh’ın varlığını, birliğini, yaratıcılığını ve kudretini bilen, kendi âcizliğini kabûl eden bir insan duâ edebilir ancak… Bu bakımdan duâ, hem ibadettir, hem Allah il...


Ölüm Bizim Neyimiz Olur

“Gidip de dönmemek var, gelip de bulmamak var!” deriz ya… İçten içe biliriz aslında, hep zihnimizin bir köşesinde saklarız o ihtimali… Çaresizce hayatın devamını bekleriz, hep iyi olsun isteriz. Günde birkaç kez duyarız aslında, aramızdan ayrılan va...


Tut Bizi Orucum

Bütün dünyada açlığın ve az yemenin, yani aslında Sünnet’e uygun bir beslenme usûlünün en ideal hayat tarzı olduğunun konuşulduğu ve bununla alâkalı çalışmaların yapıldığı çağımızda, “arınma mevsimi” olarak zikredilen üç ayların içinde Ramazan Ayı’nı...


Allâh’ın Dâvetine İcâbet

Elest Bezmi          İnsanoğlunun hayatın ihtiyaç ve fırtınaları karşısındaki zayıflık ve âcizlik hâli, onu zaten fıtratında var olan üstün bir güce inanma ve güvenme hissine yönlendirmiş, bu da beraberinde o güce karşı itaat, hürmet ve tâzim duygu...


Âile İçi Şiddet

WHO’ya (Dünya Sağlık Örgütü’ne) göre şiddet; fizikî bir gücün veya herhangi bir baskının, bilerek ve isteyerek ferdin kendisine, başka birine veya bir gruba yöneltilmesi ve bunun sonucu olarak yaralanma, ölüm, psikolojik zarar, gelişim geriliği veya ...


Aile İçi İletişim-2

Güven duygusu Âilede mutluluğun en temel esaslarından biri de “güven duygusu”dur. Daha önce izah edilmeye çalışılan “duyusal” iletişimde “fıtrî” olma gayreti, âile fertlerinin aynı zamanda birbirine karşı “güven” duygusu geliştirmesine de sebep olur...


Kitaplar

-1- Tarih, ibret almak içindir. Günümüzde çok ihtiyaç duyduğumuz “vakıf insanlar”ın hayatından güzel örnekler…   Vakıflara Hayat Veren VÂLİDE SULTANLAR (Piyes) Halime Demireşik-Ayşegül Zobi   Harem’de, tarihe yön veren devlet ricâlinin müsta...