Editörün Seçtikleri

Bir Allah dostundan hâtıralar; Mûsâ Topbaş Efendi

Her dakikanın hesabı var! Vefâtının üçüncü sene-i devriyesini idrâk ettiğimiz Mûsa Topbaş Efendi, manevî eğitimini gerçekleştiren Mahmud Sâmi Ramazanoğlu -kuddîse sirruh- hazretlerine ayrı bir muhabbet ve vefa göstermiştir. Bu sevgi ve bağlılık, o d...


İsm-i Azam İle Dua

İSM-İ ÂZAM İLE DUÂ   “…Duânız olmasa Rabbimin katında ne ehemmiyetiniz var?!.” (el-Furkân, 77)   Tâhâ Sûresi’nin 8. âyetinde Rabbimiz, “Allah O’dur ki, kendisinden başka hiçbir ilâh yoktur. En güzel isimler O’nundur.” buyuruyor. İnandık ve îman ...


Çalışan Anne ve Problemleri

Geçen yazımızda da belirttiğimiz üzere gerçekten memleketimizdeki çalışan hanımlar için güçlükler üst üste yığılı vaziyettedir. Avrupa’da bu problemlerin çözümü konusunda pek çok teşebbüsler olmuş ve bazı müsbet neticeler alınmıştır. Şöyle ki: “Fran...


O, Benim Hayatımın En Parlak Yıldızıydı! -2-

Anneciğim de babama çok kıymet verir, babama hizmet etmeyi ganimet bilirdi. Yemek pişince aslâ yemeğin üstünden alınmasına izin vermezdi. “-Bereketi gider, kızım!” derdi. Bir de sabahtan yemeklerimiz hazırlanır, öğlen çocukların yiyeceği küçük bir ...


Gönül İkliminden İnciler GÖNLÜN MÎRÂCI

Rabbimiz, kullarını dâimâ îman testinden geçiriyor. Fedakârlık ise, bu imtihanda gönüldeki îmânın seviyesini gösteren mühim bir ölçü. Fedakârlık, kulu Rabbine yaklaştıran en müstesnâ insanlık cevheri. Mü’min, fedakârlığı ölçüsünde Cenâb-ı Hakk’a yakı...


Kitap Tanıtımı Mutfağımızdaki Tehlike

Nejla Baş Hanımefendi’nin Erkam Yayınları Serkitap Serisi’nden üç kıymetli kitabı yayımlandığını haber vermiş, bunlardan ikisini, yani “Helâl Gıda Rehberi” ile “Kur’ân Sofrası”nı tanıtmıştık. Bu sayımızda aynı serinin üçüncü ve son kitabı olan “Mutfa...