Yüzük Takmak-2

Yüzük hangi ele takılmalıdır? Yüzüğün takılması için belirlenmiş bir parmak var mıdır?

Hazret-i Ali -radıyallâhu anh- Efendimiz:

“Peygamberimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, yüzüklerini sağ eline takarlardı.” buyurmuştur. (Ebû Dâvud, IV, 128; Nesâî, VIII, 175)

Enes bin Mâlik, Abdullah bin Ömer gibi sahabîlerden, aynı şekilde, Peygamberimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in, yüzüğü sağ eline taktığına dair rivayetler nakledilmekle beraber Allah Rasûlü’nün yüzüğü “sol eline” taktığını bildiren hadisler de rivayet edilmiştir. Yine Muhammed bin Bâkır Hazretleri, Peygamberimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in torunları olan Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hüseyin -radıyallâhu anhüma-’nın, yüzüklerini sol ellerine taktıklarını bildirir.

Sahabeden gelen rivayetler ve yapılan uygulamalar Peygamberimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in her iki eline de yüzük taktığı yönündedir. Hazret-i Âişe Validemiz’den nakledilen bir hadîs-i şerîf, gelen bu rivayetleri birleştirici niteliktedir:

“Rasûlullah Efendimiz, yüzüklerini önce sağ ellerine takarlardı; fakat sonraları sol eline takmaya başladılar.”(Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, II, 115)

Görüldüğü üzere gelen rivayetler, Rasulullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in hangi eline yüzük taktığı ile alakalıdır, bu konuda parmaklar hususunda gelen tek haber:

Enes bin Malik -radıyallahu anh-’ın;

“Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in serçe parmaklarındaki yüzüğün parlaklığı hâlâ gözümün önündedir.” rivâyetidir ki, burada da -hangi el- olduğu belirtilmemiştir. (Buhârî, VII, 53)

Müslim’de geçen bir rivâyet de şöyledir. Hazret-i Ali -radıyallâhu anh- anlatıyor:

“Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- yüzüğümü şu parmağa koymamı yasakladı ve eliyle orta ve ondan sonra gelen (şehadet) parmağına işâret buyurdu. (Müslim, Libâs 64; Tirmizî, Libâs 44; Nesâî, Zînet 53; Ebû Dâvud, Hâtem 4)

Buna rağmen İslam âlimleri her iki elin de, herhangi bir parmağına yüzük takılabileceğini bildirmişlerdir. Ancak yüzüğün küçük parmağa takılması sünnettir. (İbn-i Âbidîn, Reddü’l-Muhtar, İst. 1233, V, 316; Kamil Miras, Tecrid Tercemesi, XII, 108)

Bu konuda sorulan soruların çokluğu sebebiyle şu açıklamayı gerekli buluyoruz:

Peygamberimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in bazen bir şeyi yasaklamasının sebebi, gayr-ı müslim (Müslüman olmayan) toplumların üzerinde o fiili görmesiydi. Zira Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- onlara (Yahudi, Hristiyan, müşrik… vs.) olan her türlü benzerliği yasaklamış ve:

“Kim, bir topluluğa benzemeye çalışırsa, o da onlardan olur.”[1] buyurarak, Müslüman olmayan kişilerin yaptığı davranışlara muhâlefet etmemizi tavsiye buyurmuştur.

Bu konuyu daha iyi anlayabilmek için, Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in saçını uzatma şeklindeki değişiklikleri göz önünde bulundurabiliriz. O, bazen sırf müşriklere benzememek için saçlarını kulak memesine kadar uzatmış, bir süre sonra müşriklerin de benzer bir şekilde saçlarını uzatması üzerine saçını kestirmiştir.

Bugün bizler de, yahudi ve hristiyan gibi din mensuplarının ortak bir şekilde uyguladığı hususlarda, -dinimiz ölçüleri çerçevesinde- onlardan farklı bir şekil ortaya koymakla dînî kimlik ve şahsiyetimizi korumuş oluruz. Böylece Peygamber Efendimiz’in hayatı boyunca gözettiği bir sünnete de ittibâ etmiş oluruz. Son söz olarak, yüzük konusunda da müslümanlara has bir şahsiyet ve prensip oluşturmak, en azından gayr-i müslimlerin yüzük takma usullerinden farklı davranmak, bu sünneti ihyâ etmektir.

 

Tuvalete girerken yüzük takmak uygun mudur?

Üzerinde Allâh’ın ismi veya Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in adının yazılı olduğu bir yüzükle helâya girmek uygun değildir. Böyle bir yüzük takılırsa, tuvalete girerken ya çıkarılmalı ya da yüzük gizlenmelidir. Nitekim Enes bin Mâlik -radıyallâhu anh- şöyle demiştir:

“Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- tuvalete girdiğinde, yüzüğünü çıkarırdı. Zira O’nun yüzüğünde “Muhammedün Rasûlullâh” yazısı vardı.” (Ebû Dâvud, Tahâre, 10)

Yine unutmamak gerekir ki, eğer takılan yüzükler sol elde ise, bu el, tahârette kullanılacağı için parmaklarda bulunan yüzükler çıkarılmalı veya sağ ele takılmalıdır. (İbn-i Âbidîn, Reddü’l-Muhtar, İstanbul, 1233, V, 317)

 

[1] Ebû Dâvud, Libas, 4; Ahmed bin Hanbel, II, 5.

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle