Genel

Fitoterapi

Çin ve Hint tıbbında önemli bir yere sahip olan, alternatif uygulamalarda ilk sıraya oturan, Avrupa’da oldukça popüler olarak uygulanan fitoterapi; insanlık tarihinin bilinen en eski tedavi usûllerinden biridir. Bitkilerin tamamının veya bazı bölüml...


Şuurlu Tüketici

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nın açıkladığı bilgilere göre; -Türkiye’de bir yılda yetişen 1 milyon ton meyve ve sebzenin %25-40’ı israf ediliyor. -Türkiye’de bir yılda israf edilen gıda miktarı 26 milyon ton ve bunun maddî karşılığı, 214 milyar lira...


Ne Olacak Bu Yetişkinlerin Hâli?

Allah, insana anne karnında sırasıyla önce dokunma duyusu, sonra tatma, koklama, işitme en son görme duyusunu ihsan eder. Hislerimizi şekillendiren, hareketlerimize yön veren duyularımız, hayata atıldığımızda dış dünyayı algılamamız için bilgi toplay...


Hizmet

Cenâb-ı Hak, hizmete büyük bir sır koymuştur. Dinine hizmet eden ve kullarının dertleriyle meşgul olan kimselerin husûsî dertlerine Allah Teâlâ kefil olur. Ömrünü, Allâh’ın kullarına hizmet etmeye adamış merhum Mûsâ Topbaş Efendimiz, hizmetle ilgili...


Gençlerimiz

  Yeryüzünün halifesi olan insanın nesneleştiği, eşya ve tüketimin baş rolde oynadığı günümüzde, insana ve aileye dair söz söylemek de hayli zorlaştı. Teknolojinin bilgiye kolay ulaşımı herkesi bir anda “bilge insan” yaptığı için(!) söz söylemeye ne...


İçindekiler

ŞEBNEM DERGİSİ -207-         YAZI BAŞLIĞI sh Dergi sayfası YAZARI RESİM İÇ KAPAK         1 Giriş 1 1 -   2 İçindekiler 1 2 -...


Tut Bizi Orucum

Bütün dünyada açlığın ve az yemenin, yani aslında Sünnet’e uygun bir beslenme usûlünün en ideal hayat tarzı olduğunun konuşulduğu ve bununla alâkalı çalışmaların yapıldığı çağımızda, “arınma mevsimi” olarak zikredilen üç ayların içinde Ramazan Ayı’nı...


İçindekiler

YAZI BAŞLIĞI sh Dergi sayfası YAZARI RESİM İÇ KAPAK         1 Giriş 1 1 -   2 İçindekiler 1 2 -   3 Tarihte Bu ...


Bir Nefes Alıp Vermek İçin

Bir önceki yazımızda nefes alıp verme nîmetinin gerçekleşmesi ile alâkalı birkaç soruyla tefekkür dünyamızı harekete geçirmeye çalışmıştık. Biz bu soruların cevabını düşünürken acaba kaç kez nefes alıp verdik ve kaç molekül oksijeni havadan alıp bütü...


Sözü Çoğaltmak

Sözün terbiyesi, gözün terbiyesi, gönlün terbiyesi… Bu üç terbiye alanı, İslâm’ın bizden hassas davranmamızı istediği sahaların en önemlileridir. Kalbimizi ve rûhumuzu, menfî mânâda dış taarruzlardan koruyabilmek için sarsılmaz bir mânevî zırha bürü...