Kitap Tanıtımı

HACC-I MEBRÛR VE UMRE

Osman Nûri Topbaş, Erkam Yayınları

 

“Haccın mânevî yönü, zâhirî yönünden çok daha ehemmiyetlidir. Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in «hacc-ı mebrûr» ifâdesiyle kasdettiği hac da, baştan başa mânevî güzelliklerden ibâret ve rûhâniyetle dolu olan bir ibadettir. Bu yönüyle hac; duâ, tevbe ve istiğfâr ile gönüllerin ilâhî rahmet, bereket ve fazîletlere nâil olmasıdır. Hayâtın sâlih amellerle mâmûr edilmesidir. Hacdan sonra da bu güzel hâlin devâmı için Cenâb-ı Hakk’a söz verilmesidir.”

Muhterem Osman Nûri Topbaş Hocaefendi, haccın mânevî yönünün ehemmiyetini, kitabının önsözünde bu cümlelerle ifade ediyor. Her biri haccın rükûnlarından mukaddes mekânlardaki ibadetlerin taşıdığı hikmet ve esrarı her zamanki beliğ ve müessir üslûbuyla anlatıyor. Eserin başlıklarına ve muhtevâsına kısaca şöyle temas edebiliriz:

“Arafat” ki, “bir af ve ilticâ makamıdır” ve orada yapılan “vakfe”, “kabirden kıyâmet sabahına kalkışı ve fevc fevc mahşer meydanında toplanışı hatırlatır.”

“Müzdelife” ki, “kalbleri, Rabbin azamet ve kudret tecellîleri ile yoğurup dünyâyı ve hattâ âhireti bile arkaya atarak büyük bir muhabbet ve teslîmiyet içinde sadece Allâh’a yönelmenin tâlim yeridir.” Burada kesilen “kurban” ise, “Allâh’a teslîmiyet ve takvâ ile kulluk edilmesi husûsunda gönüllerin âgâh olması” gayesine mâtuftur.

“Şeytan taşlama” yeri olan “Minâ” ki, “kulun her hâlükârda Rabbine tevekkül ve teslîmiyet duyguları içinde bulunması gerektiğini telkin eden mübârek bir mekân durumundadır.”

“Safâ ve Merve Tepeleri” arasında “sa’y” etmek ki, “insanın Cenâb-ı Hakk’a büyük bir huşû, hiçlik ve acziyet îtirâfı içerisinde ilticâ etmesi hikmetini taşımaktadır.”

Ve “Kâbe-i Muazzama” ki, “na­maz ibâ­de­ti­nin is­ti­kâ­met he­de­fi­dir.” “İlâ­hî na­zar­la­rın in­san­da­ki te­cel­li­gâ­hı kalb olduğu gibi, kâ­inat­ta­ki te­cel­li­gâ­hı da Kâ­be’dir.”

O hâlde “Ecel gelip çatmadan”, “tevekkül ve teslîmiyet” içinde “makbul ve mebrur bir hac ve umre için mânevî ölçüler”i azamî derecede gözetmeli, böylece îfâ edeceğimiz Hac ve Umre’nin rûhumuzun ihyâsına vesîle olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz etmeliyiz.

 

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle