Kitap Tanıtımı

 

Dr. Necdet Yılmaz, Dr. Coşkun Yılmaz-Bilge Yayım

 

“Onlar, asırlardır İstanbulludur. İstanbul’u İslâmlaştırmanın ilk adımlarını atmışlardır. Onları anlamadan, geliş sebeplerini tefekkür etmeden, fethin anlaşılması kolay değildir.” (Önsöz’den)

İstanbul’un mâneviyat yıldızları olan ashâb-ı kirâm efendilerimiz hakkında bugüne dek yapılmış en kapsamlı ve en titiz araştırma hüviyetine sahip bu kitap, bir ilâhiyatçı ile bir tarihçinin müşterek mesâîlerinin mahsûlü olarak çıkıyor karşımıza.

Eserin birinci bölümünde, İslâm orduları tarafından İstanbul üzerine yapılan ilk seferler ve bu seferlere iştirâk eden ashâb-ı kirâm efendilerimizden belki binlercesi içinden hakkında bilgi sahibi olduğumuz en meşhur beş tanesinin hayatı konu ediliyor. İstanbul’da vefat etmedikleri hâlde, hayatlarında İstanbul’u teşrif etmiş bulunan bu ashâb-ı kirâmın en başında, Fahr-i Kâinat Efendimiz’in güzîde torunu Hz. Hüseyin -radıyallâhu anh- geliyor. Diğer sahâbîler ise, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zübeyr ve Fedâle bin Ubeyd -radıyallâhu anhüm-.

Eserin ikinci bölümünde ise “İstanbullu Sahâbeler” başlığı altında, İstanbul’da kabri veya makamı bulunan ashâb-ı kirâm efendilerimiz tanıtılıyor. Öncelikle “Sahabe Kabirlerini Ziyaret Âdâbı” anlatıldıktan sonra Hz. Hâlid bin Zeyd Ebû Eyyûb el-Ensârî başta olmak üzere İstanbul toprağını mübârek naaşlarına vatan edinmiş yirmi dört adet sahâbînin hayatları ve türbeleri hakkında bilgiler veriliyor.

Bu kıymetli çalışma, bir ziyaret rehberi olarak da kullanılabilmesi maksadıyla türbelerin yerlerini gösteren yol haritalarıyla da zenginleştirilmiş.

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle