Tarihte Bu Ay

1 Kasım 2021 Pazartesi/ 26 Rebîülevvel 1443- 623 yıl süren Osmanlı Saltanatı’nın Kaldırılması (1922)/ Latin Alfabesine Geçiş (1928)/ Yahya Kemal Beyatlı’nın Vefatı (1958)

2 Kasım Salı/ 27 Rebîülevvel- Rusya’nın Osmanlı’ya Savaş İlanı (1914)/ İttihatçıların Türkiye’den Kaçışı (1918)/ İlk Radyo Naklen Yayınının ABD’de Gerçekleşmesi (1920)

3 Kasım Çarşamba/ 28 Rebîülevvel- Hz. Ömer’in Şehâdeti (644)/ Tanzimat’ın İlanı (1839)

4 Kasım Perşembe/ 29 Rebîülevvel- Sofya’nın Fethi (1388)/ Haydarpaşa Tren Garı’nın Açılışı (1909)

5 Kasım Cuma/ 30 Rebîülevvel- Sultan Melikşah’ın Vefâtı (1092)/ Osmanlı Ordusu’nun Musul’a Girmesi (1638)/ Selânik’in Kaybı (1912)/ Fransızların Gaziantep İşgali (1919)

6 Kasım Cumartesi/ 1 Rebîülâhir- Kâtip Çelebi’nin Vefâtı (1658)/ GAP’ın Kuruluşu (1989)

7 Kasım Pazar/ 2 Rebîülâhir- Divan Edebiyatı Şâiri Bâkî’nin Vefatı (1600)/ Rusya’da Bolşevik İhtilâli (1917) /Hızır Günlerinin Sonu

8 Kasım Pazartesi/ 3 Rebîülâhir- Uzun Mehmed’in İlk Maden Kömürünü Bulması (1829)/ Kasım (Kış) Günlerinin Başlangıcı

9 Kasım Salı/ 4 Rebîülâhir- Molla Câmî’nin Vefatı (1492)/ Erzurum Müdâfaası (1877)/ Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin Yürürlüğe Girmesi (1936)/ 12 Eylül Anayasası’nın Yürürlüğe Girmesi (1982)

10 Kasım Çarşamba/ 5 Rebîülâhir- I. Varna Meydan Savaşı (1444)/ M. Kemal Atatürk’ün Vefatı (1938)/ Osman Yüksel Serdengeçti’nin Vefatı (1983)

11 Kasım Perşembe/ 6 Rebîülâhir- I. Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi (1918)/ FKÖ Lideri Yaser Arafat’ın Vefatı (2004)

12 Kasım Cuma/ 7 Rebîülâhir- Plevne Müdafaası (1887)/ Düzce Depremi (1999)/ Haydar Aliyev’in Vefatı (2003)

13 Kasım Cumartesi/ 8 Rebîülâhir- İstanbul’un İtilaf Devletleri Tarafından İşgali (1918)/ Tekirdağ’ın Kurtuluşu (1922)/ Mehmed Zâhid Kotku Efendi’nin Vefatı (1980)

14 Kasım Pazar/ 9 Rebîülâhir- I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti Tarafından Cihâd-ı Ekber İlan Edilmesi (1914)

15 Kasım Pazartesi/ 10 Rebîülâhir- ODTÜ’nün Kuruluşu (1956)/ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İlanı (1983)/ Bağımsız Filistin Devleti’nin Kurulması (1988)

16 Kasım Salı/ 11 Rebîülâhir- Muhyiddin İbn-i Arabî Hazretleri’nin Vefâtı (1240)/ UNESCO’nun Kuruluşu (1945)

17 Kasım Çarşamba/ 12 Rebîülâhir- Osmanlı Padişahı IV. Mustafa’nın Vefatı (1808)/ Süveyş Kanalı’nın Açılması (1869)/ Son Osmanlı Padişahı Vahdeddin’in Sınır Dışı Edilmesi (1922)

18 Kasım Perşembe/ 13 Rebîülâhir- Kanije Müdafaası (1601)/ Deniz Harb Okulu’nun Kurulması (1773)/ İstanbul’da Kolera Salgını’nın Başlaması (1912)

19 Kasım Cuma/ 14 Rebîülâhir- Abdülmecid Efendi’nin Hilafet Makamına Getirilmesi (1922)/ İstanbul Radyosu’nun Hizmete Girişi (1949) İlk Yüksek İslâm Enstitüsü’nün İstanbul’da Açılması (1959)

20 Kasım Cumartesi/ 15 Rebîülâhir- Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Kabul Edilmesi (1989)

21 Kasım Pazar/ 16 Rebîülâhir- Sultan I. Ahmed’in Vefatı (1617)/ Mahmut Celâleddin Ökten’in Vefâtı (1961)

22 Kasım Pazartesi/ 17 Rebîülâhir- Hz. Fâtıma Annemizin Vefatı (632)/ Monarşinin İspanya’ya Yeniden Gelmesi (1975)

23 Kasım Salı/ 18 Rebîülâhir- Midilli Adası’nın Fethi (1462)/ Fahreddin Paşa’nın Vefâtı (1948)/ Başkan J. F. Kennedy’nin Öldürülmesi (1963)

24 Kasım Çarşamba/ 19 Rebîülâhir- Öğretmenler Günü/ Sultan Alparslan’ın Vefâtı (1072)

25 Kasım Perşembe/ 20 Rebîülâhir- Orhun Kitâbelerinin Okunması (1893) / Sütçü İmam’ın Şehâdeti (1922)

26 Kasım Cuma/ 21 Rebîülâhir- Lakap ve Unvanların Kaldırılması (1934)/ Türkiye’nin Kore Savaşı’na Katılması (1950)

27 Kasım Cumartesi/ 22 Rebîülâhir- Selimiye Câmii’nin Açılışı (1575)/ Abdülhakîm Arvasî’nin Vefâtı (1943)/ Konyalı Mehmed Vehbi Efendi’nin Vefatı (1949)/ İlk Rü’yet-i Hilâl Konferansı İstanbul’da Yapıldı (1978)

28 Kasım Pazar/ 23 Rebîülâhir- Kânûnî’nin Bağdat’ı Fethi (1534)/ Şapka Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesi (1925)/ Türkiye’de İlk Nüfus Sayımının Yapılması (1927)

29 Kasım Pazartesi/ 24 Rebîülâhir- Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi’nin Vefatı (1846)/ BM’nin İsrail Devleti’nin Kurulmasını Kararlaştırması (1947)/ M. Âsım Köksal’ın Vefâtı (1993)

30 Kasım Salı/ 25 Rebîülâhir- Tekke ve Zâviyelerin Kapatılmasına Dair Kanunun Kabul Edilmesi (1925)

PAYLAŞ:                

Mahinur Aydın

Mahinur Aydın

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle