Kitap Tanıtımı

HADİS KARŞITLARI NE YAPMAK İSTİYOR?

Mehmet Yaşar Kandemir, Tahlil Yayınları

 

  1. Yaşar Kandemir Hoca, kendisini Allah Rasûlü’ne ve hadis ilmine adamış çok kıymetli bir ilim adamı… Son yıllarda pek çok klasik eseri tercüme ederek insanımızın istifadesine sundu. Hem anlaşılır bir üslup ile halka hitap eden, hem de akademik araştırma ve titizlik hususunda son derece hassas olan hocamızın, uzun yıllara dayanan bilgi ve tecrübesiyle kaleme aldığı, günümüz problemlerinden birisine neşter atan bir kitabını sizinle paylaşmak istedim: Hadis Karşıtları Ne Yapmak İstiyor?

Aslında kitabın adı, muhtevasını özetler mâhiyette… Hadis ve Sünnet’in vazgeçilmezliği, “Kur’ân Bize Yeter!” iddiâsının tutarsızlığı, Allâh’ın hadisleri nasıl koruduğu, Sünnet’in tek başına hüküm koyması, Aklın Sünnet’in önüne geçmemesi gibi başlıklar altında delilleriyle pek çok mesele ele alınmış.

Ayrıca hadislerin günümüze ulaşmasında önemli pay sahibi olan Ebû Hüreyre ve İmâm Buhârî’ye atılan iftiralar ile Sahihayn’a yöneltilen tenkidler ayrı ayrı cevaplanmış.

Hadislerde yer alan ve günümüzde tartışma konusu yapılan İsrâ-Mîrâc hâdisesi, Peygamber Efendimiz’in şefaati, Kabir azabı, Âhirzamanda Mehdî’nin gelişi ve Hazret-i Îsâ’nın yeryüzüne inişi ile Cin ve Şeytan’ın varlıkları Ehl-i Sünnet inancı çerçevesinde, delilleriyle ve yine ayrı bahisler hâlinde işlenmiş.

Kitabın başında da ifade edildiği gibi, “Bu kitap, hadis karşıtlarını iknâ etmek için değil, din kardeşlerimi onların tuzağına düşmekten korumak için yazıldı.” Biz de aynı gâye ile samimi ve meraklı okuyucularımıza hararetle tavsiye ediyoruz.

PAYLAŞ:                

Hatice K. Akyuzlu

Hatice K. Akyuzlu

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle