Tasavvuf

Aile Saadeti -2

Geçen sayıda anlatmaya başladığımız âilelerimize, merhum Mûsâ Topbaş Efendi’den huzur reçeteleri vermeye devam ediyoruz. “Allah Teâlâ’yı seven evliler, Rablarının sevgi kâsesinden içtikleri için birbirlerine karşı da sevgilidirler, merhametlidirler....


Şa’vâne

Şa’vâne -rahmetullâhi aleyhâ- aslen İranlı olduğu tahmin edilen siyahî bir zâhidedir. Molla Abdurrahman Câmî’nin Nefehât’ında ve İmam Şa’rânî’nin Tabakât’ında zikredilen velîlerden olup, tasavvuf ve sûfî kelimesinin henüz yaygınlaşmadığı, onun yerine...


Sevilen Eğitimcinin Vasıfları -6

GERÇEK FETİH, GÖNÜLLERİN FETHİDİR   Efendim hizmet etmek isteyip de bir türlü hizmet imkânı bulamayan kardeşlerimize neler tavsiye edersiniz? Hizmet oturanın ayağına gelmez. Gayret etmek ve fedakârâne bir arayış içinde olmak lâzımdır. Efendimiz, ...


Gönül İkliminden İnciler

SON NEFESE NE HAZIRLADIN?..   Sâdî-i Şîrâzî Hazretleri şöyle anlatır: “Bir gün, yolculuğa çıkmak niyetiyle bir kervana katıldım. Yolda müthiş bir kasırga çıktı. Ortalık toz duman oldu. Dünya karardı, göz gözü görmüyordu. Kafile içinde daha evvel h...


Yabancı Dil Öğrenmenin Sosyal Hayattaki Tesiri

  Peygamberimiz -aleyhissalâtü vesselâm-’ın Medîne’yi teşriflerinden sonraki yıllarda, öncelikle civardaki yahudiler olmak üzere, Mescid-i Nebevî’ye değişik milletlerden, farklı heyetler geliyordu. Bunlara ilâveten kendisine çeşitli mektuplar gönder...


Beni Soracak Olursan

Bazen bilemez insan, ne yazsa ne söylese… Bazen yalnızca susmak iyi gelir, nedense…   Mektubuma başlamadan evvel, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Uzun zamandır hâlleşemedik; lâkin kapalı devre çalışınca da akım başladı ve nic...


Hakk’a Vuslat Ânı: Şeb-i Arûs

İnsan, hayatın akışı içinde yaşama sevinci ile ölümden ürperiş gibi iki müthiş zıtlığın içinde çalkalanır durur. Hayatın ve ölümün mânâsını anlamadan, insanın kendini tanımasının, yaratılış sır ve hikmetini anlamasının da imkânı yoktur. Her düşünce ...


Ayrılık da Fânîdir

Kıymeti Bilinmeyen Nîmet Gâfilâne bir hayat; çocuklukta oyun, gençlikte şehvet, erginlikte gaflet, ihtiyarlıkta elden gidenlere hasret ve nedâmetten ibârettir. Ne yazık ki elindeki nîmet kaybolmadan onun kıymetini lâyıkıy­la idrâk edebilenler azınl...


Uzak

“Bir varmış, bir yokmuş…” diye başlar masallar… Masal gibi bir dünyada yaşıyoruz, gerçekler çok uzak… İçlerimiz karamsarlıkla dolu, gözler buğulu ve hüzünlü... Yüzlerde yapmacık gülümsemeler, kulaklarda onca acı çekenleri umursamaz kahkahalar… Âhire...


Mama Hatun

Malazgirt Zaferi sonrasında Anadolu’da kurulan Türk beyliklerinden biri de Saltuklu Beyliği’dir. Bu beyliğin merkezi Erzurum olup daha çok Doğu Anadolu’da hüküm sürmekteydi. Bir Türk-İslâm hânedanı olan Saltuklu Beyliği’nin melîkesi Mama Hâtun, Saltu...