Tasavvuf

Dua Hastalıklara Şifadır-3

“…Duâ ve mâneviyâtın insan sağlığı üzerindeki tesirini araştıran yaklaşık 1200 araştırmanın sonuçlarının özetlendiği, «Handbook of Religion and Health»[1] adlı kitapta özetle şunlara yer verilmiştir: «Bütün çalışmalar dindar insanların daha uzun ve ...


Kaleyi Sağlam Tutmak

Hazret-i Âdem’le başlayan insanlık tarihi, aynı zamanda nübüvvetin de başlangıcı olmuştur. Çünkü ilk insan, ilk peygamberdir. O günden bugüne bütün peygamberler, insanları tek bir şeye davet etmişlerdir: Kendisini yaratan Rabbini tanımak ve O’na inan...


Ramazan Umresi

Ana hatlarıyla umreye ve hacla ilgili ibadetlerin de bir kısmına dair hasbihâl ettikten sonra, Ramazan umresine ayrıca değinmek istiyorum. İmkân bulanlara en kısa zamanda yapmak için, öncelik vermelerini şiddetle tavsiye ettiğim bu umreyi yapanlar, ...


Koronakötek

Bu yazıyı hevâ için Hak’tan geçenlere yazdım. Belki bir faydası olur, yazarken içli niyazdım.   Nicedir birileri, dîni kullanmaktan bahsediyor. Oysa din eşya değildir. O, samîmî müslümanların hayat biçimidir. İslâm’ı çıkarları için kullananlar il...


Namaz ve Sabırla Allah’a Yakarmak

Cenâb-ı Hak, kullarına dünya hayatında dertsiz, tasasız hastalıksız bir hayat vaad etmiyor. Aksine dünya hayatı, verilen nîmetlerle de yokluk ve sıkıntılarla da başlı başına bir imtihan hayatı… Nitekim âyet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Sizi...


Zarafet Deyince -2

Kendimizi inşâ etmek için hayatın her alanında örnek alacağımız kusursuz bir örnek lâzım bize… Başka bir ifadeyle “üsve-i hasene” (en güzel örnek)… Bir müslüman için en güzel örnek, değişmez rehber; tabiî ki Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-...


Şiir/Ayasofya

Ürperdi hayâlim, bu nasıl korkulu rüya? Şaştım neyi temsil ediyorsun, Ayasofya?   Çöller gibi ıssız, ne hazin ülke muhîtin; Yâd el gibi yurdunda garîb olmalı mıydın?   Beş yüz senelik bezmine ermekti ümidim; Çöller gibi ıssız seni ben görmeli ...


Gönlümüzdeki Yara: Ayasofya

  1453 yılında Fatih Sultan Mehmed Han, İstanbul’u fethettiğinde tam 916 yıl boyunca kilise olarak kullanılmış olan Ayasofya, tarihi boyunca hiç görmediği bir özenle kılıç hakkı olarak Osmanlı Devleti’nin en gözde mâbedi olmuş ve 1934 yılına kadar c...


Can Sofrası

Belki farkında değiliz, ama âhir zaman dediğimiz günlerin içinden geçiyoruz. Birkaç ayda dünyanın dengesi değişti. Bütün savaşlar, kavgalar bir anda susuverdi. Herkes fert fert, ülke ülke can derdine düştü veya düşürüldü. Sabahları canhıraş bir telâ...


Şehr-i Ramazan

  İki sene önce idrâk ettiğimiz Ramazan ayında teravih namazı için câmiye gittiğimde, bir hocaefendinin Ramazan ayı ile alâkalı vaazından bu kelimenin “yanmak” mânâsına geldiğini işittim. Bu satırları okuyan pek çok kişi, bunun mânâsını biliyordur m...