Tasavvuf

Bir Varmış, Bir Yokmuş

Çok çok uzun yıllar önce, parke taşlı yollarımızda, daha az ses ve daha çok yeşillik olduğu zamanlarda... Bir vakitler yaşayan, fakat şimdilerde sessizliğe gömülmüş olan bir masalın figüranlarıydık hepimiz. Daracık sokaklarımıza komşuluk eden geniş...


Erteleme

Herkesin “işleri erteleme sebepleri” birbirinden farklıdır. Ancak herkesin işleri ertelemesi, iş üzerindeki irâdesini neredeyse aynı oranda zayıflatır. Ve zaman açısından ciddî kayıplara sebep olur. İşlerini kusursuz yapmak isteyenler, mükemmel ânı ...


İman Edebten İbarettir

“Efendi, bilmiş ol ki edeb, insanın bedenindeki ruhdur. Efendi, edeb, Allah adamlarının gözü ve gönlü nûrudur.” (Hazret-i Mevlânâ) Eskiler… Eskidikçe güzelleşir hatıralar, derinlere indikçe mânâ ziyadeleşir. Bir denizin sathı; mavi ve dalga, derin...


Gençleri Dînî Hayattan Uzaklaştıran Sebepler

Ülkemizde uzun senelerdir, her yaştan insanımızda, bilhassa gençlerimizde dîni yaşama hususunda bir gevşeklik, dînî kuralları kulak ardı edip, onlara karşı bir umursamazlık görülüyor. Şu açık bir gerçek ki, insanlar îman ve amel bakımından, ne zamand...


Önce Gönül Fethi

“Çocuklarla 7 yaşına kadar oynayın, şakalaşın. 7-15 yaş arası arkadaş olun. 15 yaşından sonra kararlarınızla ilgili onlarla istişare edin.” (Hazret-i Ali -kerremallâhu vecheh-) Kur’ân, hadis ya da sahâbe hayatlarını okurken; “Hayatıma nasıl tatbi...


Ev Hanımlığı

Günümüzde annelik ve ev hanımlığı basit görülür oldu. Kadınlar fıtrata mugâyır ve zıt bir şekilde, erkeklerin bulunduğu her alanda ve ticârî vitrinlerde arz-ı endâm etmeye zorlandılar. Nefisler kendini gösterme hastalığıyla mâlûl olduğu için, maalese...


Zulmün Böylesi

Rahat yaşama sevdası kaplamış kalpler, kendine ve çevresine zulmettiğinin farkında olmaksızın daha fazla “kâr etme arzusuyla” dünya girdabının içinde kulaç atarken, boğulduğunun ve boğduğunun farkında olmayan, benlikle yoğrulmuş, sözüm ona hayatlar… ...


Sürme Çektim Gözüme

“Ey îmân edenler! Allâh’ın ve Rasûlü’nün huzûrunda öne geçmeyin. Allah’tan korkun. Çünkü Allah, hakkıyla işiten, her şeyi bilendir.” (el-Hucurât, 1) * * * Unuttum hakîkati, kendimi hakikî bir varlık zannettim. “Ben” dedim, “bence” dedim, “bana göre...


Acılar

İnsan, bu dünyaya misafir gibi gelip belli bir süre kaldıktan sonra ebedî âleme göç edecek bir varlıktır. Ezelî ve ebedî olan Rabbimiz’in yarattığı her varlığın mutlak bir sonu ve ömrü vardır. Allah bâkîdir, O’nun dışındaki her varlık; hangi güçte ol...


Zühd Anlayışı ve Dünyevîleşme -2

Dünyevîleşen insanlar yalnızca kendi “ego”larını (benliklerini) düşünüp ona hizmet ederler. Böylesi insanlar hırslarının peşinde sürüklenirler, hattâ zaman içinde isteklerinin kölesi hâline gelirler. Hâlbuki dünyada çok kısa bir süre kalacak olan ins...