Kitaplar

-1-

Tarih, ibret almak içindir.

Günümüzde çok ihtiyaç duyduğumuz “vakıf insanlar”ın hayatından güzel örnekler…

 

Vakıflara Hayat Veren

VÂLİDE SULTANLAR

(Piyes)

Halime Demireşik-Ayşegül Zobi

 

Harem’de, tarihe yön veren devlet ricâlinin müstakbel eşleri, büyük bir iman, edeb, nezâket, zerafet ve irfan potasında yoğrulmuş, güzîde şahsiyetler hâlinde olgunlaşarak içlerinden çıktıkları müslüman topluma hizmet götüren müstesnâ insanlar, Vâlide Sultanlar olmuşlardır. Her biri şahsî servetinden az-çok bir kısmını ayırmış ve bunu âhiret sermayesi olarak insanların hizmetine vakfetmiştir. Bu şekilde İslâm toplumunu baştanbaşa bir ağ gibi ören ve ona hayat bahşeden vakıf eserleri vücuda gelmiştir.

Günümüzde türlü iftira ve karalamalarla tahkir edilen şerefli mâzimize yönelik bu eser, sahasında yapılmış ufacık bir çalışmadır. Bir tiyatro metni şeklinde hazırlanan bu eserle üzerimizde pek çok izler bırakmış ecdadımızı yâd edebilirsek, kendimizi bahtiyar addedeceğiz.

 

16,5 x 24 cm, 32 sayfa, I. Hamur, Selefon Kapak

 

 

2-3

 

Neslihan Nur Türk’ten hayata bakışınızı değiştirecek iki kitap:

NİCELERİ BENİM SANDI

 

Muhtaçken vermenin,

Mahzunken gülmenin,

Yaşarken ölmenin,

Âmâyken görmenin tadına varacaksınız.

 

208 sayfa, I. Hamur, Selefon Kapak.

 

KERVAN

(Hikâyeler)

 “Şebnem Kitapları” Serisinden…

Bir solukta okuyacaksınız.

 

176 sayfa, I. Hamur, Selefon Kapak.

 

-4-

Kendinizi keşfetmek için bir seyahate var mısınız?

Mesnevî’den hayat bahşeden damlalar…

Muhterem Osman Nûri Topbaş Hocaefendi’nin Şebnem Dergisi’nde neşredilmiş yazıları… Ayrıca Mesnevî’den seçme beyitler ve onların mânâ perdelerini aralayan şerhleri…

 

Mesnevî Deryâsından

ÂB-I HAYAT KATRELERİ

 

Osman Nûri Topbaş

 

256 sayfa, Tamamı Renkli, I. Hamur, Selefon Kapak.

 

 

5-6

Vakit Yaklaşıyor,

Azığını Hazırladın mı?

Allah dostlarının ibret, hikmet ve istikamet dolu dünyasından

Seçme Menkıbeler

 

ÂHİRET AZIĞI 1-2

Ömer Faruk Demireşik

 

  1. Cild: 188 Sayfa, 1. Hamur, Selefon Kapak.

II.Cild: 180 Sayfa, 1. Hamur, Selefon Kapak.

 

-7-

- İslâm’da Nikâh ve Âile,

- Kadınların Âilede Dikkat Edeceği Hususlar,

- Erkeklerin Âilede Dikkat Edeceği Hususlar,

- Erkek ve Kadının Âilede Birlikte Dikkat Edeceği Hususlar,

- Çocuk Terbiyesi,

- İslâm’da Kadının Mevkii ve Kızların Eğitimi,

- Vâlide Sultanların Vakıf Medeniyetindeki Îmânî Heyecanları

mevzûlarının işlendiği yepyeni bir cep kitabı:

 

Dünyadaki Cennet

HUZURLU ÂİLE YUVASI

 

Osman Nûri Topbaş

 

Küçük Boy, 176 Sayfa, Tamamı Renkli, Selefon Kapak

 

-8-

Güzel insanlarla güzel ânların geçirildiği günleri yâd etmek için

 

HÂTIRALAR GEÇİDİ

 

Zâhide Topcu

 

Küçük Boy, 92 Sayfa, Tamamı Renkli, Selefon Kapak

 

 

İstekleriniz İçin:

Organize Sanayi Bölgesi, Turgut Özal Cd., No: 117/4 İkitelli/İstanbul

Tel: (0212) 671 07 00- Faks (0212) 671 07 48

 

 

 

-9-

 

 

NİL Ü FER

Ayşenur Vural

Başka bir tad, başka bir ebad!..

 

16 x 16 cm, Birinci Hamur, 152 sayfa.

 

 “Yağmurlu bir gecenin sabahında çıkmıştık dergâhtan. Çok eski asırlardaydık. Avludaki su birikintisinin yanından geçerken suya düşmüştü türbenin aksi. Öyle derin, parlak ve uhrevîydi ki…

Nazar-ber kademdik, başımı kaldırıp aslına bakmamıştım.

Kalbim o rüyayı hiç unutmadı. Ve ben o rüyayı yazdım çok zamanlar. Ve bu kitap, o rüyanın yıllar yılı gönlümde gezdirdiğim özlemindendir.

Yağmurdan sonraydı. İki kişiydik. Gece sabaha ererken çıkmıştık yola…”

 

-10-

 

MÜSLÜMAN KADINI

  1. Ferid Vecdî

 

“İslâm milletlerinin yaşamış olduğu modernleşme tecrübesinde en fazla tartışılan konulardan birisi de kadın meselesidir. Batı’daki toplum hayatının ve hürriyet akımlarının kaçınılmaz neticelerinden birisi olan “kadın hakları” konusu İslâm ülkelerinde özellikle “Batıcı” diye tabir edilen yazarlar tarafından da münakaşaya açılmış ve hâliyle ardından hararetli tartışmaları sürüklemiştir. Bu tartışmalar neticesinde kaleme alınmış eserlerden birisi de Mısırlı yazar Ferid Vecdî’nin “el-Mer’etü’l-Müslime / Müslüman Kadını” isimli eseridir.”

 

Tercüme: M. Âkif Ersoy

 

Yayına Hazırlayan:

Muhammed Yetim

 

200 sayfa, I. Hamur, Selefon Kapak.

 

-11-

 

İnsan Denilen Muammâ

Osman Nûri TOPBAŞ

“İnsanın iç dünyasında derin bir şekilde yaşadığı tezatlar, toplum hayatında da kendini gösterir. Bir taraftan îmânın kemâl ve huzuru içinde yaşayan gönül erleri, diğer taraftan da küfrün girdaplarında kaybolanlar aynı toplumda hayâtiyetlerini devam ettirirler.

Bu iki uç nokta arasında, her seviye ve mizaçta insanın yer aldığı toplum hayatı da, âdeta en mûnisinden en vahşisine kadar her türlü hayvanın barındığı bir ormana benzer. Ki burada bulunan insanların kimi tilki gibi kurnaz, kimi sırtlan gibi yırtıcı, kimi karınca gibi muhteris bir mal biriktirici, kimi de yılan gibi zehir akıtıcıdır. O ormandaki mahlûkâtın kimi okşayarak ısırır, kimi sülük gibi kan emer, kimi önden güler arkadan kuyu kazar.”

 

 

 

232 Sayfa, Tamamı Renkli, I. Hamur.

 

-12-

Damladan Deryaya

(Hikâye)

Osman Nûri TOPBAŞ

 

Gökyüzünden “rahmet” olarak yağan damlalar, kıvrıla kıvrıla nasıl deryalara kavuşur? Hissetmek ister misiniz?

 

Hastalıklar saçan bozuk bir asrın mahzun, muzdarip ve çilekeş genç kızlarının hidâyete ulaşmak için çektikleri çile ve imtihanlar… Derin iç muhâsebeler ve çetin çevre şartları… İnsanın kendi fıtratına ulaşmak için yaşadığı büyük yolculuk… Böyle devâsâ bir yolculuğa adım atmak ister misiniz?

İşte size “Şebnem”in başından geçenler ve gönlünüzün derinliklerine doğru bir seyahat…

 

192 Sayfa, Tamamı Renkli, I. Hamur.

 

 

-13-

Hanım Gözüyle

Mü’minlerin Anneleri

(Peygamberimizin Mübârek Zevceleri)

Halime DEMİREŞİK

 

Muhterem Osman Nûri Topbaş Hocaefendi’nin Takdimi ile…

Halime Demireşik’in kaleminden…

Peygamber Efendimizin örnek âile hayatına bir bakış!..

“Peygamber Efendimiz, âile yuvasında nasıl bir zevc idi? Hanımlarına nasıl muâmele ederdi?

Hanımları kimlerdi? Ne gibi özellikleri, farklılıkları ve ortak yönleri vardı?

Peygamber Efendimiz ile zevceleri arasında ihtilaflar olmuş muydu? Olduğu zamanlarda bu problemler nasıl çözülmüştü?

Kısacası her hâliyle bizlere örnek olan Peygamber Efendimizden, günümüzde giderek sarsılan âile ve cemiyet hayatımıza ne gibi örnek ve ibretler çıkarmak mümkündür?”

 

Karton Kapak: 368 sayfa, I. Hamur

 

Ciltli: 376 sayfa, I. Hamur, (8 sayfa kuşe kağıda Mekke-Medine Fotoğraf Albümü ilâveli)

 

-14-

İslâm Nimeti

Ömer Faruk DEMİREŞİK

 

Cenâb-ı Hakk’ın büyük bir imtihan âleminde bulunan insana en büyük rehber ve yardım olarak gönderdiği şey, İslâm Dini’dir. Bu din, Hazret-i Âdem ile başlamış ve Hazret-i Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ile kemâle ermiştir. Son Peygamber Hazret-i Muhammed Mustafa -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’den sonra başka bir peygamber veya başka bir din gelmeyecektir. O’nun koyduğu esaslar, öğrettiği ve bizzat yaşadığı bu din, bütün insanlara ulaşabilmesi için bizzat Allah tarafından kıyamete kadar muhafaza edilecektir.

Öyleyse insanlığın ebedî kurtuluşu veya hüsrânı bu büyük dini, yaşamaya ve yaşatmaya çalışmasına bağlıdır. Bu dine yardım eden, aslında kendi kurtuluşuna yardım etmiş olur.

Yâ Rabbi!.. Senin sonsuz kudretinin, nihâyetsiz afv ve merhametinin bir nişânesi olan bu yüce “İslâm Nîmeti”ni bizden esirgeme!.. Bizi, İslâm’dan mahrum etme!.. Rahatça bulduğumuz ve uğrunda çok az çile çektiğimiz bu nimetin farkına varıp gereğince amel etmeyi bizlere de nasip et!.. Bizi İslâm ile şereflendirdikten sonra ayağımızı kaydırma!..”

 

Karton Kapak, I. Hamur, 312 sayfa

 

-15-

Huzur ve Sükûnet Limanı

Âilemiz

 

Ömer Faruk DEMİREŞİK

 

“Evlilik ve âile hayatı, fırtınalı bir denizde, kaptan, tayfa ve yolcularla dolu bir gemide seyahat etmeye benzer. Denizin fırtına ve dalgaları, sağlam malzemeden inşâ edilmiş, her türlü tedâriki tamamlanmış gemiye çok fazla bir zarar veremeyecektir. Aksine geminin kaptanı câhil ve vurdumduymaz, tayfaları tembel veya hıyânet içindeyse ya da kaptan, tayfa ve yolcular arasında, denizin devâsâ dalgalarını aratmayacak ihtilaflar zuhur edip duruyorsa, bu geminin sahil-i selâmete ulaşması zordur.”

 

Karton Kapak, I. Hamur, 208 sayfa

 

-16-

Kardeşim Sen Nerdesin?

Ömer Faruk DEMİREŞİK

 

“Ey Müslüman!..

Allah katında, dünyanın bir sinek kanadı kadar değeri olmadığını bilen insan…

Haydi davran…

Kıpırdan…

Âhiret seni bekliyor, cennet seni bekliyor, Rabbin seni bekliyor.

Kardeşin seni bekliyor.

Dinin, şahsiyetin, varlığın, temizliğin, asâletin, şehâdetin seni bekliyor.

Peki, sen kimi bekliyorsun?!”

 

Karton Kapak, I. Hamur, Küçük Boy, 56 sayfa

 

 

 

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle