Sağlık

Tut Bizi Orucum

Bütün dünyada açlığın ve az yemenin, yani aslında Sünnet’e uygun bir beslenme usûlünün en ideal hayat tarzı olduğunun konuşulduğu ve bununla alâkalı çalışmaların yapıldığı çağımızda, “arınma mevsimi” olarak zikredilen üç ayların içinde Ramazan Ayı’nı...


Gelişme Hızlanıyor

haftada fetüsün ağırlığı 100 grama ulaşmış; baş, vücuda göre orantılı bir hâl almaya başlamıştır. Bu dönem, hareketliliğin anneler tarafından fark edilmeye başlandığı zaman dilimidir. Halk arasında buna “bebeğin canlanması” adı verilir. Ancak o, an...


Maden Suyu ve Soda

Son yıllarda marketlerde, altılı paketlenmiş minik şişelerden oluşan kolilere rastlamaktayız. Bunlar öyle hızlı tüketiliyor ki, alanlar maden suyu mu, yoksa soda mı aldığının farkında olmuyorlar. Özellikle bu ikisi, yazın en fazla içilenlerden olarak...


Anne Karnında İkinci Üç Ay

Bebek ikinci üç aya adımını, 13. hafta ile atmaktadır. Çok kritik bir dönem geride kalmıştır. Kök hücre oluşmasının ve hücre faklılaşmasının ön plânda olduğu ve insanın temelinin atıldığı ilk üç ay; dışarıdan gelen zararlı tesirler (ilâç, enfeksiyon ...


Suyun Vefâsı

Sevmek, bir taşa verildiğinde; su olur akar dereler onun oyuklarından… Heybetli endâmına haşyetle bakan gözlerin gördükleri yumuşayıverir, başkalaşır bir anda... Taş der geçeriz; bilmeyiz derinlerinde neyi barındırdığını, anlayamayız belki de. Etraf...


Tat Almadaki Mûcize

haftada boy, geçen haftaya nisbetle iki katı uzamıştır. Bütün hayatî organlar tamamen oluşmuştur. Baş, hâlâ vücudun neredeyse yarısı kadardır. Yumurta döllendiği andan itibaren onun cinsiyeti bellidir, ancak dış mahrem organların bu haftada ayırt e...


Çocuklarda Obezite-2

Obezite, hangi hastalıklara zemin hazırlar? Çocuklukta obezite, psiko-sosyal problemler, uyku bozuklukları, omurga bozuklukları, idrar kaçırma, kanda yağların yükselmesi, karaciğerde ve iç organların çevresinde yağlanma, kan şeker dengesinde bozulma...


Tabiî ve Hazır Çorbalar-2

Hazır Çorbalar Türkiye, dünyada Rusya ve Meksika’dan sonra çorba tüketiminin en yüksek olduğu 3. ülke olarak bilinmektedir. Hazır çorba, ülkemizdeki toplam çorba tüketiminin %17’sini oluşturmaktadır. Ülkemizde giderek hızlanan hazır gıda üretimi ve...


Âilede Vazifeler-3

Merhûm Mûsa Topbaş Efendi’nin dilinden naklettiğimiz, “Hanımların Beyler Üzerindeki Hakları” konusuna devam ediyoruz. 3-Şeriatın (İslâm Hukuku’nun) ilim ve edeplerini ona öğretmeli, onun bilemesi ve yapması gereken farzları, vâcipleri, namaz, oruç v...


Ergenlikte Beslenme

Hızlı büyüme, fizikî, rûhî ve sosyal yönden değişme ve gelişme, ergenlik çağının en önemli özelliklerindendir. Bu durum, ergenin düşünce, alışkanlık ve davranışlarına, çalışma durumuna ve beslenmesine menfî olarak tesir edebilir. Ergenlik dönemindeki...