Çocuk

Hey, Çekilin! Ben Ergenim!

Nasıl hoşgörülü, nasıl saygılı, nasıl “karnı geniş” insanlarmışız da haberimiz yokmuş. İçimiz kaldırmasa da ekranlarımız, dijital cihazlarımız her türlü görsel içeriği kaldırıyor. Film ve dizi sektörünün en kalifiye müşterileriyiz. Müşteriliğimiz ebe...


Çocuk Eğitimi, Sadece Kitâbî Bilgi ile Olmaz!

Çocuk eğitimi, yalnız kitâbî bilgi işi değildir. Çocuğun fıtratını, zaaflarını ve istîdatlarını okuma sanatıdır, çocuk yetiştirmek… Onun maddî-mânevî ihtiyaçlarını görebilmek ve ihtiyaçlarına göre bir terbiye verebilmektir. Son olarak elden geleni ya...


Karakterlere Göre Çocuk Eğitimi

Fıtrat kelimesi, “yarmak, ikiye ayırmak; yaratmak, îcat etmek” mânâlarına gelen fe-ta-ra kökünden isim olup “yaratılış, belli yetenek ve yatkınlığa sahip oluş” anlamında kullanılır. İlk yaratılış, bir bakıma “mutlak yokluğun yarılarak içinden varlığı...


Önce Gönül Fethi

“Çocuklarla 7 yaşına kadar oynayın, şakalaşın. 7-15 yaş arası arkadaş olun. 15 yaşından sonra kararlarınızla ilgili onlarla istişare edin.” (Hazret-i Ali -kerremallâhu vecheh-) Kur’ân, hadis ya da sahâbe hayatlarını okurken; “Hayatıma nasıl tatbi...


Tut Bizi Orucum

Bütün dünyada açlığın ve az yemenin, yani aslında Sünnet’e uygun bir beslenme usûlünün en ideal hayat tarzı olduğunun konuşulduğu ve bununla alâkalı çalışmaların yapıldığı çağımızda, “arınma mevsimi” olarak zikredilen üç ayların içinde Ramazan Ayı’nı...Gelişme Hızlanıyor

haftada fetüsün ağırlığı 100 grama ulaşmış; baş, vücuda göre orantılı bir hâl almaya başlamıştır. Bu dönem, hareketliliğin anneler tarafından fark edilmeye başlandığı zaman dilimidir. Halk arasında buna “bebeğin canlanması” adı verilir. Ancak o, an...


Çocuğa Sınırlarını Nasıl Öğretebiliriz?

Sınır ve kurallar, çocuklarımızın hayatını kolaylaştırır. Meselâ “akşam dokuzda yatılmalıdır.” Neden dokuz da, on bir değil? Çünkü çocuğumuzun sağlıklı gelişimi, uykusunu yeterince alabilmesi gibi sebepler yüzünden bu gereklidir. Aksi takdirde uykusu...


Çocuk Eğitiminde Âilenin Rolü-2

Sorumluluk sahibi ebeveynler, çocuklarının terbiyesi hususuna îtinâ gösterirler ve terbiyede îtidalli olurlar. Çocuklarını ne aşırı şımartırlar, ne de ürkütürler. Gereğinden fazla da korkutmazlar. Zira fazla korku, çocuğun ana-babasına olan sevgisini...


Çocuğa Sınır Çizmek

Sevgili anne-babalar, “sınır” kelimesi, hâfızalarda “kısıtlama” gibi olumsuz bir mânâ çağrıştırsa da, aslında çocuğun gelişimi ve toplumla uyum içinde olması için gerekli, hatta ciddi bir ihtiyaçtır. Bu durum, hem bizim için, hem de henüz hiçbir şeyd...