Tarihte Bu Ay

1 Kasım 2019 Cuma/ 4 Rebîülevvel 1441- 623 yıl süren Osmanlı Saltanatı’nın Kaldırılması (1922)/ Latin Alfabesine Geçiş (1928)/ Yahya Kemal Beyatlı’nın Vefatı (1958)

2 Kasım Cumartesi/ 5 Rebîülevvel- Rusya’nın Osmanlı’ya Savaş İlanı (1914)/ İlk Radyo Naklen Yayınının ABD’de Gerçekleşmesi (1920)

3 Kasım Pazar/ 6 Rebîülevvel- Hz. Ömer’in Şehâdeti (644)/ Tanzimat’ın İlanı (1839)

4 Kasım Pazartesi/ 7 Rebîülevvel- Haydarpaşa Tren Garı’nın Açılışı (1909)

5 Kasım Salı/ 8 Rebîülevvel- Osmanlı Ordusu’nun Musul’a Girmesi (1638)/ Fransızların Gaziantep İşgali (1919)

6 Kasım Çarşamba/ 9 Rebîülevvel- Bolşevik Ekim Devrimi (1917)/ GAP’ın Kuruluşu (1989)

7 Kasım Perşembe/ 10 Rebîülevvel- Divan Edebiyatı Şâiri Bâkî’nin Vefatı (1600)

8 Kasım Cuma/ 11 Rebîülevvel- Mevlid Kandili- Uzun Mehmed’in İlk Maden Kömürünü Bulması (1829)

9 Kasım Cumartesi/ 12 Rebîülevvel- Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin Yürürlüğe Girmesi (1936)/ 12 Eylül Anayasası’nın Yürürlüğe Girmesi (1982)

10 Kasım Pazar/ 13 Rebîülevvel- Varna Meydan Savaşı (1444)/ M. Kemal Atatürk’ün Vefatı (1938)/ Osman Yüksel Serdengeçti’nin Vefatı (1983)

11 Kasım Pazartesi/ 14 Rebîülevvel- I. Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi (1918)/ FKÖ Lideri Yaser Arafat’ın Vefatı (2004)

12 Kasım Salı/ 15 Rebîülevvel- Plevne Müdafaası (1887)/ Düzce Depremi (1999)/ Haydar Aliyev’in Vefatı (2003)

13 Kasım Çarşamba/ 16 Rebîülevvel- Tekirdağ’ın Kurtuluşu (1922)/ Mehmed Zâhid Kotku Efendi’nin Vefatı (1980)

14 Kasım Perşembe/ 17 Rebîülevvel- I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti Tarafından Cihâd-ı Ekber İlan Edilmesi (1914)

15 Kasım Cuma/ 18 Rebîülevvel- ODTÜ’nün Kuruluşu (1956)/ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İlanı (1983)/ Bağımsız Filistin Devleti’nin Kurulması (1988)

16 Kasım Cumartesi/ 19 Rebîülevvel- Muhyiddin İbn-i Arabî Hazretleri’nin Vefâtı (1240)/ Süveyş Kanalı’nın Açılması (1869)/ UNESCO’nun Kuruluşu (1945)

17 Kasım Pazar/ 20 Rebîülevvel- Osmanlı Padişahı IV. Mustafa’nın Vefatı (1808)/ Son Osmanlı Padişahı Vahdeddin’in Sınır Dışı Edilmesi (1922)

18 Kasım Pazartesi/ 21 Rebîülevvel- Kanije Müdafaası (1601)/ Deniz Harb Okulu’nun Kurulması (1773)/ İstanbul’da Kolera Salgını’nın Başlaması (1912)

19 Kasım Salı/ 22 Rebîülevvel- Abdülmecid Efendi’nin Hilafet Makamına Getirilmesi (1922)/ İstanbul Radyosu’nun Hizmete Girişi (1949) İlk Yüksek İslâm Enstitüsü’nün İstanbul’da Açılması (1959)

20 Kasım Çarşamba/ 23 Rebîülevvel- Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Kabul Edilmesi (1989)

21 Kasım Perşembe/ 24 Rebîülevvel- Sultan I. Ahmed’in Vefatı (1617)/ Mahmut Celâleddin Ökten’in Vefâtı (1961)

22 Kasım Cuma/ 25 Rebîülevvel- Hz. Fâtıma Annemizin Vefatı (632)/ Monarşinin İspanya’ya Yeniden Gelmesi (1975)

23 Kasım Cumartesi/ 26 Rebîülevvel- Midilli Adası’nın Fethi (1462)/ Fahreddin Paşa’nın Vefâtı (1948)/ Başkan J. F. Kennedy’nin Öldürülmesi (1963)

24 Kasım Pazar/ 27 Rebîülevvel- Öğretmenler Günü/ Sultan Alparslan’ın Vefâtı (1072)          

25 Kasım Pazartesi/ 28 Rebîülevvel- Orhun Kitâbelerinin Okunması (1893) / Sütçü İmam’ın Şehâdeti (1922)

26 Kasım Salı/ 29 Rebîülevvel- Lakap ve Unvanların Kaldırılması (1934)/ Türkiye’nin Kore Savaşı’na Katılması (1950)

27 Kasım Çarşamba/ 30 Rebîülevvel- Abdülhakîm Arvasî’nin Vefâtı (1943)/ Konyalı Mehmed Vehbi Efendi’nin Vefatı (1949)

28 Kasım Perşembe/ 1 Rebîülâhir- Kânûnî’nin Bağdat’ı Fethi (1534)/ Türkiye’de İlk Nüfus Sayımının Yapılması (1927)

29 Kasım Cuma/ 2 Rebîülâhir- Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi’nin Vefatı (1846)/ BM’nin İsrail Devleti’nin Kurulmasını Kararlaştırması (1947)/ M. Âsım Köksal’ın Vefâtı (1993)

30 Kasım Cumartesi/ 3 Rebîülâhir- Tekke ve Zâviyelerin Kapatılmasına Dair Kanunun Kabul Edilmesi (1925)

PAYLAŞ:                

Mahinur Aydın

Mahinur Aydın

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle