Tarihte Bu Ay

1 Ekim 2019 Salı/ 2 Safer 1441- Câmiler ve Din Görevlileri Haftası (1-7 Ekim)

2 Ekim Çarşamba/ 3 Safer- Selahaddîn-i Eyyûbî’nin Kudüs’ü Fethetmesi (1187)/ Zâbıta Teşkilâtının Kurulması (1826)

3 Ekim Perşembe/ 4 Safer- İmam Tirmizî’nin Vefâtı (892)/ Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’nın Sadrazam Olması (1716)/ T.C. Merkez Bankası Kurulması (1931)

4 Ekim Cuma/ 5 Safer- Kırım Savaşı’nın Başlaması (1853)/ Medenî Kanun’un Yürürlüğe Girmesi (1926)

5 Ekim Cumartesi/ 6 Safer- Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyine Üye Seçilmesi (1953)

6 Ekim Pazar/ 7 Safer- Kâtip Çelebi’nin Vefâtı (1657)/ İstanbul’un Kurtuluşu (1923)

7 Ekim Pazartesi/ 8 Safer- İnebahtı Deniz Zaferi (1571)/ Resmî Gazete’nin Yayın Hayatına Girmesi (1920)/ İlk Türk Otomobiline Anadol İsmi Verilmesi (1966)

8 Ekim Salı/ 9 Safer- İlk Sendika ve Grev Yasağının Getirilmesi (1908)/ I. Balkan Harbi’nin Başlaması (1912)/ Pakistan Depremi’nde 75.000 Kişinin Vefatı (2005)

9 Ekim Çarşamba/ 10 Safer- Yanya Kalesi’nin Fethi (1341)/ İmam Tirmizî’nin Vefatı (892)

10 Ekim Perşembe/ 11 Safer- Milâdî Takvimle Kerbelâ Hâdisesi ve Hazret-i Hüseyin’in Şehâdeti (680)

11 Ekim Cuma/ 12 Safer- Mudanya Mütârekesi’nin İmzalanması (1922)/ Kıyafet Kanunu’nun Kabulü (1926)

12 Ekim Cumartesi/ 13 Safer- Kristof Kolomb’un Amerika’yı Keşfi (1492)/ Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa Öldürülmesi (1579)/ Ömer Nasûhî Bilmen’in Vefâtı (1971)

13 Ekim Pazar/ 14 Safer- Ankara’nın Başkent Oluşu (1923)

14 Ekim Pazartesi/ 15 Safer- Yassıada Muhâkemelerinin Başlaması (1960)

15 Ekim Salı/ 16 Safer- Süleymaniye Câmii ve Külliyesi’nin Açılması (1557)/ Uluslararası Af Örgütü’nün Kurulması (1961)

16 Ekim Çarşamba/ 17 Safer- Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri’nin Vefâtı (1628)

17 Ekim Perşembe/ 18 Safer- İkinci Kosova Savaşı (1448)/ İlk Türk Tugayı’nın Kore’ye Çıkması (1950)

18 Ekim Cuma/ 19 Safer- Edison’un Ölümü (1931)

19 Ekim Cumartesi/ 20 Safer- Ankara Tıp Fakültesi’nin Açılması (1925)/ Aliya İzzetbegoviç’in Vefâtı (2003)

20 Ekim Pazar/ 21 Safer- İkinci Varna Zaferi (1773)

21 Ekim Pazartesi/ 22 Safer- İlk Özel Siyâsî Gazete Olan Tercümân-ı Ahvâl Gazetesi’nin Neşredilmeye Başlaması (1860)/ Hasan Nail Canat’ın Vefatı (2004)

22 Ekim Salı/ 23 Safer- Birinci Haçova Savaşı (1596)/ Kanije Kalesi’nin Fethi (1600)/ Fotokopinin Îcâdı (1938)

23 Ekim Çarşamba/ 24 Safer- PTT’nin Kurulması (1840)/ Kırım Savaşı’nın Başlaması (1853)

24 Ekim Perşembe/ 25 Safer- Birleşmiş Milletler’in Kurulması (1945)

25 Ekim Cuma/ 26 Safer- Türkiye’de Son İdam Cezasının İnfazı (1984)

26 Ekim Cumartesi/ 27 Safer- Fâtih Sultan Mehmed’in Trabzon’u Fethi (1461)

27 Ekim Pazar/ 28 Safer- Uluğ Bey’in Vefâtı (1449)/ Balkan Mîsâkı’nın Kabulü (1932)

28 Ekim Pazartesi/ 29 Safer- Türkiye’de İlk Nüfus Sayımının Yapılması (1927)

29 Ekim Salı/ 1 Rebîülevvel- Cumhûriyet’in Îlânı (1923)/ Marmaray’ın Hizmete Başlaması (2013)

30 Ekim Çarşamba/ 2 Rebîülevvel- Dîvân Şâiri Nedim’in Vefâtı (1730)/ Mondros Mütârekesi’nin İmzalanması (1918)/ 15 Temmuz Şehitler (Boğaz) Köprüsü’nün Açılışı (1973)

31 Ekim Perşembe/ 3 Rebîülevvel- Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa’nın Vefâtı (1661)/ Sütçü İmam’ın Kahramanmaraş’taki Sivil Direnişi Başlatması (1919)

PAYLAŞ:                

Mahinur Aydın

Mahinur Aydın

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle