Kitap Tanıtımı

Kitap Tanıtımı

OSMANLI KADINI (Efsâne ve Gerçek) Aslı Sancar, Kaynak Yayınları   “Osmanlı Kadını” hakkında hep ciddî görüş ayrılıkları olmuştur. Oryantalistler Osmanlı kadınını egzotik, miskin, düşük ahlâklı biri olarak resmederken, hayranları onu göklere çıkar...


Kitap Tanıtımı

Sâdık Dânâ, Erkam Yayınları 2010   Merhum Mûsâ Topbaş Hocaefendi’nin “Sâdık Dânâ” müstear ismiyle sohbet tadında kaleme almış olduğu hizmete dâir yazıları toplanıp Erkam Yayınları tarafından “Rehber Kitaplar” serisinin 1. kitabı olarak okuyucunun i...


Kitap Tanıtımı

Peygamberimiz ve Günlük Hayatı Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz Erkam Yayınları, 2003   Her hâliyle insanlığa bir nümûne olarak gönderilmiş Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in sûretini, sîretini ve günlük hayatını öğrenmek isteyenler için m...


Kitap Tanıtımı

Allâh’ın Çocuklara Verdiği Haklar / Haksız Değilim Prof. Dr. İbrahim Canan, Gülyurdu Yayınları, 2010   Geçen sene Ekim ayında, bir kaza neticesinde vefat eden kıymetli ilim adamı ve hadis profesörü İbrahim Canan Bey’in bu değerli eseri, isminden d...


Müslüman’ın Para İle İmtihanı

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi, Erkam Yayınları   Parayı ve sınırsız azamî kârı, âdeta ilâhlaştıran kapitalist sermaye sisteminin günden güne güçlenerek hayatımızın her safhasında ağırlığını hissettirmesi, günümüz Müslümanlarının karşılaştığı en ağır...


Aylar, Üçaylar, Mübârek Gün Ve Geceler

Kitabına, “Rasûl-i Ekrem -sallallâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz: “Bir hayra delâlet eden kimse, o hayrı işleyen gibi sevâba mazhar olur.” buyurmuşlardır. (Tirmizî, İlim, 14) Bu kitapçık, sene içindeki önemli ayları, günleri ve geceleri tanıtmak ve b...


Rûhu’l-Beyan - Kur’ân Meâli Ve Tefsîri

Erkam Yayınları, İsmail Hakkı Bursevî   Osmanlı devrinin mâneviyat erlerinden ve en velûd müelliflerinden olan İsmail Hakkı Bursevî Hazretleri’nin “Rûhu’l-Beyân” isimli tefsîri, Kur’ân-ı Kerîm’in anlaşılması ve insan hayatına aksettirilmesi yönünde...Cevâhiru’l-Akâid

Erzurumlu İbrahim Hakkı-Musacalızâde Mehmed Saîd Sultantepe Yayınları, 2012 İslâmî ilimlerin en mühim unsuru olan Akaid ilminin en temel mevzûu, Allah Teâlâ’ya ve O’nun sıfatlarına îmandır. Bu sebepten, bu ilme dâir ne kadar eser ortaya konsa, ne k...


Biricik Peygamberim Ve Çocuk Arkadaşları

Mehmet Emin Ay – Timaş Yayınları   Mahlûkatın en şereflisi ve en merhametlisi olan Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem­- Efendimiz’in, hem yetişkin insanlara, hem de çocuklara karşı muâmele hususunda en güzel örnek olduğundan hiç şüphe yoktur...