Kuran-ı Kerim

Felak Suresi

Meâli 1-De ki: “Ağaran sabahın Rabbine sığınırım. 2- Yarattığı şeylerin şerrinden, 3- Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, 4- Ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden, 5- Ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden (sabahın...


Tebbet Suresi

Meâli: 1- Ebû Leheb’in iki eli kurusun! Kurudu da. 2- Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. 3- O, alevli bir ateşe yaslanacak. 4- Odun taşıyıcı olarak karısı da (ateşe girecek). 5- (Hem de) boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu hâlde....


Nasr Suresi -5-

Âyet-i kerîmelerin Peygamber Efendimize hitap etmesinin yanı sıra daha umûmî olarak ümmete de hitap ettiğini düşünen müfessirler de bu âyet-i kerîmeler hakkında şu izahlarda bulunmuşlardır: Cenâb-ı Hak, bir âyet-i kerîmede Peygamberimize hitâben, “B...


Nasr Suresi -4-

3-Rabbini hamd ile tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir. Bu âyetlerden açıkça anlaşıldığı üzere, Allâh’ın yardım ve fethin neticesi; tesbih, şükür (hamd) ve kulluğu hatırlamaktır. Bu durum dünya hayatında böyle ol...


Nasr Suresi -3-

2-İnsanların fevc fevc (bölük bölük) Allâh’ın dinine girdiklerini gördüğünde…   “Raeyte: Gördüğünde” fiilinin, “basiret, bilmek ve gözle görmek” gibi üç ayrı mânâya da gelebileceği söylenmiştir. Gerek onların gireceğini kalben görme, Allâh’ın vaad...


Nasr Suresi -2-

Said Havvâ, bu sûre hakında şunları söyler: “Nasr Sûresi’nden anladığımıza göre, nîmete ibadetle karşılık verilmesi gerekir. Çünkü zafer, yardım ve bölük bölük Allâh’ın dinine girme birer nîmettir. Allah Teâlâ, Rasûlü’ne, kendisine hamd ederek tesbi...


Nasr Suresi

Meâli: 1- Allâh’ın yardımı ve fetih geldiği zaman, 2- İnsanların fevc fevc (bölük bölük, akın akın) Allâh’ın dinine girdiklerini gördüğünde; 3- Rabbini hamd ile tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çokça kabul edendir.   Sûre Ha...


Kafirun Suresi -3-

Tefsiri: Daha önce de ifade edildiği gibi müşrikler, Peygamber Efendimize gelerek: “-Bir müddet biz Senin ilâhına ibadet edelim, bir müddet de Sen bizim putlarımıza ibadet et.” teklifinde bulunmuşlar ve hem bu sûre, hem de Zümer Sûresi’nin 64. âyet...


Kafirun Suresi -2-

Sûrenin Fazîletleri İmam Ahmed bin Hanbel’in,  Abdullah bin Ömer -radıyallâhu anhümâ-’dan bu hususta naklettiği iki rivâyet vardır. Bunlar şöyledir: “Ben Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in arkasında bir ay sürekli namaz kıldım. Sabah namaz...


Kafirun Suresi

 Meâli: 1- De ki: Ey kâfirler! 2- Ben sizin taptıklarınıza ibadet etmem. 3- Sizler de benim ibadet ettiğime tapanlar değilsiniz. 4- Ben sizin taptıklarınıza ibadet edecek değilim. 5- (Evet), sizler de benim ibadet ettiğime tapıyor değilsiniz. 6...