Kuran-ı Kerim

Allah'ın Yeryüzündeki Âyeti: Sanat Harikası İnsan

ALLÂH’IN YERYÜZÜNDEKİ ÂYETİ: SANAT HARİKASI İNSAN   Gökyüzünü seyrettiği zaman içi açılan ve büyük bir hayret ve şaşkınlıkla, hayranlık yaşayan insanların kaç tanesi nazarını kendisine çevirdiğinde aynı şeyleri hissetmiştir? Yoksa üzerine her gün ...


Kur’ân Ayı: Ramazan

  Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerîm’i Ramazan Ayı’nda, Kadir Gecesi’nde indirmeye başlamıştı. Rabbimiz, Kadir Sûresi’nde şöyle buyuruyor: “Biz onu (Kur’ân’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan d...


Fâtiha Sûresi

Kur’ân-ı Kerîm’in fihristi, mukaddimesi, önsözü olan Fâtiha Sûresi, Mekkî bir sûredir. Kur’ân’ın hülâsasını bünyesinde barındırır. Ümmü’l-Kur’ân, Sûre-i Hamd, Sûretü’ş-Şifâ gibi isimlerle anılır. Mekke’de ilk inen sûrelerdendir. Mekke’de bir defa ve...