Kuran-ı Kerim

Felak Sûresi-6

Sûrenin başında, “yarattığı şeylerin şerrinden” buyrularak, sığınılacak bütün her şey topluca ifade edilmiştir. Daha sonra “gâsık” (karanlık gece), “neffâsât” (üfürükçü ve sihirbazlar) ve “hâsid” (hased eden) kimseler özel olarak zikredilerek bunlard...


Kur’ân Bize Ne Anlatıyor?

Bir imtihan sahnesi olan bu dünyanın fânîliğini insan, yaşadığı süre içerisinde pek çok kez tecrübe ediyor ve sınırlı bir zaman için bu dünyada olduğunu da yakînen biliyor. Görmezden gelinmeyecek bir hakikat olan fânîliği içinde barındırmasına rağmen...


Felak Sûresi -4

3- Karanlık çöktüğü zaman gecenin şerrinden… “Ğâsık” kelimesi, pek çok mânâ ile tefsir edilmeye müsait bir kelimedir. Aynı kökten gelen “ğasak”, “ğusuk” ve “ğasekan” kelimeleri, lügatta, “şiddetli karanlık, dolgunluk, akmak, dökülmek, soğukluk ve ko...


Felak Sûresi -3

2- Sabahın doğuşu, ferahlığın gelişine misal gibidir. Nitekim insan, geceleyin sabahın doğuşunu beklediği gibi, korkan da kurtuluş sabahının doğasını gözler. 3-Sabah müjde gibidir. Sabah olunca sanki emniyeti îlan etmiş, ferahlığı müjdelemiş gibi ol...


Felak Sûresi -2

İbn-i Abbas -radıyallâhu anhümâ-’dan nakledilen bir rivâyet  şöyledir: Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-: “-Allah Teâlâ’nın bana hastalığımı haber verdiğini bilmez misin?” (diye sordu.) Sonra Ali, Zübeyr ve Ammâr bin Yâsir’i -radıyallâhu an...


İlâhî affın dışında bırakılan Hak: KUL HAKKI

Tarihin silinmez sayfalarına, ecdâdımızın büyük bir destan olarak kaydettiği Çanakkale Savaşı sırasında, Kocadere Köyü’nde, cepheden gelen yaralılara ilk müdahalenin yapıldığı büyük bir sargı yeri kurulur. Bu sargı yerine kimi Urfalı, kimi Bosnalı, k...


KİTÂB-I KÂİNÂT: KUR’ÂN-I KERİM

Cenâb-ı Hakk’ın, insanlığa rahmetinin en büyük tecelligâhı olan Kur’ân-ı Kerîm, beşeriyet için kıymeti târiflere sığmayacak derecede ulvî bir nîmettir. Nitekim, Cennet’e dâvet edilen insan için, hayat yolculuğunun meçhullerini mâlum kılan, problemle...


Sizden Gelenler HÂFIZLIK, CENNET KAPISI

Bir Anneden Hâfızlık Yapan Kızına… “Ey benim güzel kızım! Birden dört sene öncesine dönüverdim. Gönlümdeki arzu, hep hafız olmandı. Bunu ne kadar belli etmesem de… “–Anne, ben hafız olamam ki!..” der dururdun, yüreğime farkında olmadan küçük küçük...


(6 ayda hâfız olan Seda Levent ile röportaj…) CANSUYUM, YOLDAŞIM, HER ŞEYİM…

Bize kendinizi tanıtır mısınız? 1985, İstanbul doğumluyum. İlköğretim ve liseyi, İmam Hatip Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1 yıl üniversiteye hazırlandım. Fakat başörtü yasağından dolayı sınava giremeden bu serüvenden koptum. O zamanlar bunun için d...


PASLANAN KALPLERİN CİLASI

Kalplerimizin üzerinde ne kadar çok ağırlık var değil mi? Sanki bir toz yığını, bir tabaka kaplamış da olduğu yerde donup kalmış, burnunun ucunu dahî göremiyor. Derin bir sıklet, bir zaman sonra yerini atâlete bırakıyor. Hakikati görmeye ve hissetmey...