Kuran-ı Kerim

Kur’ân Ayı: Ramazan

  Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerîm’i Ramazan Ayı’nda, Kadir Gecesi’nde indirmeye başlamıştı. Rabbimiz, Kadir Sûresi’nde şöyle buyuruyor: “Biz onu (Kur’ân’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan d...


Fâtiha Sûresi

Kur’ân-ı Kerîm’in fihristi, mukaddimesi, önsözü olan Fâtiha Sûresi, Mekkî bir sûredir. Kur’ân’ın hülâsasını bünyesinde barındırır. Ümmü’l-Kur’ân, Sûre-i Hamd, Sûretü’ş-Şifâ gibi isimlerle anılır. Mekke’de ilk inen sûrelerdendir. Mekke’de bir defa ve...