Gündem

Bi’ Sâkin, Bi’ Rahat Olalım!

Günümüzde ebeveynlerin en büyük endişesi evlât yetiştirmek olsa gerek... Geçmişte evlâdının maddî, fizikî, “zâhirî” tarafı kadar ve hattâ daha fazla mânevî, ilmî, ahlâkî hususiyetlerini, yani “bâtınını” gözeten ebeveynlerin yerini, zamanın değişmesiy...


Büyük Saldırı Altındayız, Aman Dikkat!

Bugün varlık sebebimiz olan bazı konularla ilgili ciddî saldırı altında olduğumuzu ifade etmek mecburiyetindeyiz. Bu hususta her birimiz önce durum ve hasar tespiti yapmak, sonra da elimizden geldiği kadar bu saldırılara karşı çözüm yollarını ortaya ...


Ev Hali/Pratik Bilgiler

İş gören her insan, işin ağırlığı, uzun sürmesi neticesinde yorgunluk duyar. Bitkinlik, can sıkıntısı, isteksizlik gibi rûhî sebepleri bir tarafa bırakırsak, yorgunluk çeşitli organlarda, özellikle kaslarda meydana gelen, aşırı çalışmadan doğan değiş...


Ey Genç, Diyorsun ki!

Geçen ayki yazımız, siz sevgili okuyucularımız tarafından çok ilgi ve takdir gördü. Bu vesîle ile birçok teşekkür e-mail ve mesajları aldım. Birçok okuyucumuz da telefonla ulaştı. Dertlerini anlattılar, ortak mesaj ise şöyleydi: “Yazınızda anlattıkl...


7. Uluslar arası Hadis Yarışması

Öyle Bir Başlangıç ki, Nice Kutlu Sonlara Haberci! Geçtiğimiz ay yedincisi düzenlenen “Uluslararası Hadis Yarışması” Hüdâyî Vakfı çevresinde toplanan milletlerin âdeta nûrânî bir geçidi oldu. 22 farklı ülke vatandaşı talebelerden her birinin 50 hadî...


Fitne

Vaktiyle adamın biri, köle almak üzere köle pazarına gitmiş. Dolaşmış, incelemiş, fiyatlarını sormuş. Yalnız bir tanesi güçlü-kuvvetli olmasına rağmen fiyatı ucuzmuş. Adam merak edip surmuş: “-Bu köle diğerlerinden neden ucuz? Görünüşte bir kusuru y...


Siyonist İsrail’e Giden Yol

İsrâiloğlu Tabiri İsrâiloğulları… Bir adı da “İsrâil” yani “Allâh’ın kulu” olan Yâkub -aleyhisselâm-’ın soyundan gelenler… Uzun bir geçmişleri, mâceralı bir tarihleri var. Kur’ân-ı Kerîm’de anlatılan pek çok peygamber, İsrâiloğulları soyundan gelmiş...


Yer Taşıt, Gök Bina

“İnsan kalbinde ne taşırsa, dünyayı da öyle görür.” Goethe   Her ne kadar İmam Gazâlî, “gökyüzüne bakmanın kederleri gidererek Allâh’ı hatırlattığını” söylese de, artık gözlerin kıblesi, el kadar bir ekrana sabitlenmiş durumdadır. Taş duvar binal...


Gençle Genç Olabilmek -1

Bilgi ve teknoloji çağına şâhitlik eden yetişkinler olarak, kafa kafaya verip fikir teatilerinde bulunmaya en çok ihtiyaç duyulan sahaların başında, “gençlerle olan iletişimimiz” gelmekte… “Yakınmak, üzülmek, çaresiz kalmak, şaşkına dönmek, anlam ver...


Gençlerin Enerjisi, Yetişkinlerin Sabrı

İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya… Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak, Benimse alınyazım yokuşlarda susamak! mısrâlarıyla başlayan Sakarya şiirinde merhum Necip Fâzıl, insanoğlunu kıvrılarak...