Gündem

Şuurlu Tüketici

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nın açıkladığı bilgilere göre; -Türkiye’de bir yılda yetişen 1 milyon ton meyve ve sebzenin %25-40’ı israf ediliyor. -Türkiye’de bir yılda israf edilen gıda miktarı 26 milyon ton ve bunun maddî karşılığı, 214 milyar lira...


Gençleri Dînî Hayattan Uzaklaştıran Sebepler

Ülkemizde uzun senelerdir, her yaştan insanımızda, bilhassa gençlerimizde dîni yaşama hususunda bir gevşeklik, dînî kuralları kulak ardı edip, onlara karşı bir umursamazlık görülüyor. Şu açık bir gerçek ki, insanlar îman ve amel bakımından, ne zamand...


Ne Olacak Bu Yetişkinlerin Hâli?

Allah, insana anne karnında sırasıyla önce dokunma duyusu, sonra tatma, koklama, işitme en son görme duyusunu ihsan eder. Hislerimizi şekillendiren, hareketlerimize yön veren duyularımız, hayata atıldığımızda dış dünyayı algılamamız için bilgi toplay...


Bağımlılık Cepte

Hazret-i Âdem -aleyhisselâm-’a suhuf verip onu insanlara ilk peygamber olarak gönderen Allah Teâlâ, insanlar arasında irtibat ve iletişimi de kaçınılmaz kılmıştır. İnsanlar, ünsiyet kurmak üzere donatılmış, herkes birbirine maddî ve mânevî bağlarla b...


KRİZ BAHANE, SABIR ŞÂHÂNE!

Dünyanın yaşadığı küresel krizlerin etkilerini, ruh dünyamızda çözümleyebilmek için “ekonomik psikoloji” adı altında bazı psikoloji dalları oluşturulmuştur. Kişinin daha önce başedebildiği problemleri çözebilme becerisinin artık yeterli veya başarıl...


Siyah Ülke Afrika

Osmanlı’nın adâleti, ihtişamı, şefkat ve merhameti, nasıl ki asırlar önce dünyayı kuşatmış; bugün de Osmanlı’nın evlatları ve torunları, aynı muhabbet ve merhamet kanadını dünyanın dört bir yanına uzatmanın gayreti içinde… Öyle bir muhabbet ve merham...


DİZİLER NEYİ GİZLER?

“İnananlar arasında çirkin şeylerin (fuhşiyâtın) yayılmasını arzulayan kimseler için dünyada da, âhirette de çetin bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz.” (en-Nûr, 19)   Çok kereler duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür ya da düzenli olarak “seyir...


Afrikadan Bir Çığlık

Sierre Leone, misyonerlerin kuşattığı Batı Afrika’nın küçük ve fakir bir ülkesi... Sömürgeden kurtulup bağımsızlığını kazanmış olmasına rağmen İngiliz ve Amerikalı misyonerlerin yoğun tesiri devam etmekte ülkede… Öyle ki, Hristiyanlığı seçmeyen gençl...


ÎMAN, İSPAT İSTER

Rivâyete göre Hazret-i Peygamber J ashâbından Hârise’ye: “–Ey Hâ­ri­se, na­sıl sa­bah­la­dın?” di­ye sor­du. Hârise d : “–Ha­kî­kî bir mü’­min ola­rak!” ce­vâ­bı­nı ver­di. Bu defâ Pey­gam­ber Efen­di­miz J : “–Ey Hâ­ri­se! Her hâl ve ha­kî­ka­t...


Aile İçi İletişim-2

Güven duygusu Âilede mutluluğun en temel esaslarından biri de “güven duygusu”dur. Daha önce izah edilmeye çalışılan “duyusal” iletişimde “fıtrî” olma gayreti, âile fertlerinin aynı zamanda birbirine karşı “güven” duygusu geliştirmesine de sebep olur...