Düşünce

Bi’ Sâkin, Bi’ Rahat Olalım!

Günümüzde ebeveynlerin en büyük endişesi evlât yetiştirmek olsa gerek... Geçmişte evlâdının maddî, fizikî, “zâhirî” tarafı kadar ve hattâ daha fazla mânevî, ilmî, ahlâkî hususiyetlerini, yani “bâtınını” gözeten ebeveynlerin yerini, zamanın değişmesiy...


Bir Musibet, Bin Nasihatten İyidir

Bir arkadaşım anlatmıştı. Akrabalarından genç bir kız evlendi. Artık yuvasından başka dala konan bir kuş gibiydi; adı Filiz… Adı gibi kendi de güzel, zarif bir genç kızdı. O kadar isteyenleri vardı. Nihayet Kaya’yı beğendi. Âileler gereken hazırlıkl...


Ölüm

Peygamber Efendimiz’in, “ağacın altında dinlenme yeri”[1], Hazret-i Mevlânâ’nın “bir rüya”[2], Pir Sultan Abdal’ın “sabah geliş, akşam geri dönüş mekânı”[3] olarak ifade ettiği dünya hayatından âhirete yolculuk, ölümle başlamaktadır. Bu başlangıç, he...


Şehadetin İki Temeli

Kur’ân-ı Kerîm ve Sünnet-i Seniyye’nin, İslâm Dîni’nin iki temel kaynağı olduğu; tartışılmayacak îmânî hakikatlerdendir. Kur’ân-ı Kerîm, Âlemlerin Rabbi’nin ilâhî emirleri, Sünnet-i Seniyye ise, bu ilâhî emirlerin Allah tarafından seçilmiş ve her an ...


Gidiş, Hep Gidiş

Bir seher vakti vedalaştım,  Hazır değildim ayrılığa,  Ama bu gece vedalaştım Sultanımla... Sultanım, Ben dayanamam böyle ayrılıklara!. Gitme, bırakma bizi! Esirgeme, ummanları kıskandıran nazarını.. Çekme elini üzerimden, Daha çok erken... ...


Hazır Cevaplar

CİMRİ Meşhur Cimri Paşa, atlarının arpa yemesi gerektiğini söyleyen seyislerine kızar ve her seferinde “Lâ havle” çekermiş.Bir gün atları dermansızlıktan yığılıp kalınca, hiddetle sormuş.- Atlarıma ne oldu?Seyis, cevabı yapıştırmış:- Ne olacak efendi...


Umut Kuşum

Umut kuşum Yükselmenin vaktidir Çağların doğacak Şafağısın sen!.. Kıymetli kızım, Burada yeri geldi, ana-kız olduk. Gün geldi abla-kardeş, gün geldi hoca-talebe olduk. Her mahdut zaman dilimi gibi buradaki vaktimiz de doldu.  Şimdi seni memleke...


Bir Vicdân Muhâsebesi, Mücrimim!

Mücrimim!.. Çünkü ben, Namazlarımı ihmal ettim; kılacağım zamanlarda da kerhen, mecbûriyet savar gibi kıldım. Çünkü, orucum açlıktan ibâret oldu. Çünkü, pintiliğimden, binbir tereddütle verdiğim zekâtta gözüm kaldı. Neredeyse, onu da nefsim, muht...


Gülzâr(Gül Bahçesi)

Bahçe, yemyeşil çimleri, rengârenk gülleri, şakıyan bülbülleri ve gayet îtinâlı bakımıyla ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyordu. Âşıkları, ziyaret hasretiyle yanıyor, gelenler huzûr bulup mutlulukla evlerine dönüyorlardı. Ne var ki, dünyada bü...


Dua Hastalıklara Şifadır-3

“…Duâ ve mâneviyâtın insan sağlığı üzerindeki tesirini araştıran yaklaşık 1200 araştırmanın sonuçlarının özetlendiği, «Handbook of Religion and Health»[1] adlı kitapta özetle şunlara yer verilmiştir: «Bütün çalışmalar dindar insanların daha uzun ve ...