Düşünce

Gidiş, Hep Gidiş

Bir seher vakti vedalaştım,  Hazır değildim ayrılığa,  Ama bu gece vedalaştım Sultanımla... Sultanım, Ben dayanamam böyle ayrılıklara!. Gitme, bırakma bizi! Esirgeme, ummanları kıskandıran nazarını.. Çekme elini üzerimden, Daha çok erken... ...


Hazır Cevaplar

CİMRİ Meşhur Cimri Paşa, atlarının arpa yemesi gerektiğini söyleyen seyislerine kızar ve her seferinde “Lâ havle” çekermiş.Bir gün atları dermansızlıktan yığılıp kalınca, hiddetle sormuş.- Atlarıma ne oldu?Seyis, cevabı yapıştırmış:- Ne olacak efendi...


Umut Kuşum

Umut kuşum Yükselmenin vaktidir Çağların doğacak Şafağısın sen!.. Kıymetli kızım, Burada yeri geldi, ana-kız olduk. Gün geldi abla-kardeş, gün geldi hoca-talebe olduk. Her mahdut zaman dilimi gibi buradaki vaktimiz de doldu.  Şimdi seni memleke...


Bir Vicdân Muhâsebesi, Mücrimim!

Mücrimim!.. Çünkü ben, Namazlarımı ihmal ettim; kılacağım zamanlarda da kerhen, mecbûriyet savar gibi kıldım. Çünkü, orucum açlıktan ibâret oldu. Çünkü, pintiliğimden, binbir tereddütle verdiğim zekâtta gözüm kaldı. Neredeyse, onu da nefsim, muht...


Gülzâr(Gül Bahçesi)

Bahçe, yemyeşil çimleri, rengârenk gülleri, şakıyan bülbülleri ve gayet îtinâlı bakımıyla ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyordu. Âşıkları, ziyaret hasretiyle yanıyor, gelenler huzûr bulup mutlulukla evlerine dönüyorlardı. Ne var ki, dünyada bü...


Dua Hastalıklara Şifadır-3

“…Duâ ve mâneviyâtın insan sağlığı üzerindeki tesirini araştıran yaklaşık 1200 araştırmanın sonuçlarının özetlendiği, «Handbook of Religion and Health»[1] adlı kitapta özetle şunlara yer verilmiştir: «Bütün çalışmalar dindar insanların daha uzun ve ...


Âilede Yönetim ve İş Bölümü

İlk Âile: Hazret-i Âdem (a.s.) ve Zevcesi Hazret-i Havvâ Yeryüzünün ilk âilesi, ilk insan Hazret-i Âdem -aleyhisselâm- ve zevcesi Hazret-i Havvâ ile başlamıştır. Hazret-i Âdem Cennet’te yaratılmış, kendisine yeryüzünün halifesi ve peygamber olma sal...


Sabır ve Duâ, Hastalıklara Şifâ mıdır?

  İnsan, bedeni itibariyle son derece mükemmel bir donanıma sahip olarak yaratılmış bir sanat harikasıdır. Aylardır kaleme aldığımız yazılarda, anne karnındaki bu gelişimi hayretler içerisinde sizlere arz etmeye çalıştık. Bu vetîrenin tamamlanmasını...


Ey Genç, Diyorsun ki!

Geçen ayki yazımız, siz sevgili okuyucularımız tarafından çok ilgi ve takdir gördü. Bu vesîle ile birçok teşekkür e-mail ve mesajları aldım. Birçok okuyucumuz da telefonla ulaştı. Dertlerini anlattılar, ortak mesaj ise şöyleydi: “Yazınızda anlattıkl...


Vefâ

“Aşk, muhabbet, dostluk gibi hususların cümlesi vefâya bağlıdır ve daima vefâlı olan kimseyi ararlar. Onlar vefâsız bir gönle aslâ yaklaşmazlar.” (Mevlânâ, Mesnevî, c. V, 1165. beyt) * * * Gerçek dost, yokluğa düşmenle yahut ölmenle senden sıyrılıp...