Edebiyat

Safahat: Akif'in Diyarında Müreffeh Bir Gezinti

“Safahât” belki Türk gencine mîras bırakılmış en kıymetli hazinelerden birisi... Kendini tanımak isteyen, belli bir hâfıza kaybı içerisinde sağa-sola yalpalayan gençliğe çok yakınlardan seslenen bir ata nidâsı… Çok değil, hemen hemen bir asır öncesin...


Su Kasidesi - 12

Tînet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme İktidâ kılmış tarîk-i Ahmed-i Muhtâr’e su (Su, seçilmiş Hazret-i Ahmed -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in yoluna uymuş ve bu hâli ile dünya halkına temiz yaratılışını açıkça göstermiştir.) Sanatlar: Suyun, Haz...


Ölüme Tebessümle Bakış: Mezarlık Şiiri

İlk gençlik yıllarımda, Safahat’a bilinen bazı şiirlerinden dolayı âşinaydım. Genellikle Millî Mücadele yıllarında yazılmış coşkun mısralardı bunlar… Çoğumuz, Âkif’i de, Safahat’ı da bunlardan ibaret sanır. Hâlbuki Safahat, adı üzerinde Âkif’in hayat...


O Gece

2016 yılının 15 Temmuz Cuma gecesiydi… O gecenin büyük bir sınav olacağını kim bilebilirdi ki? O gecede, aziz milletin namusuna, vatanına, bayrağına, huzuruna göz dikenler için de büyük bir sınav vardı, gecenin ilk saatlerinde neler olup bittiğini ...


Biz Aradan Çekilelim, Aşk Konuşsun

“-Sende sûfî meşrebi var.” dedi, tâ yüreğimin içine bakarak. “-Kalbim çalışkan, nefsim tembel benim!” diyemedim, sustum... Öyle öğrenmiştik kitaplardan, aşk “hâmûş” olmayı gerektirirdi. O, duymuş olacak ki: “-Susmayacaksın! Elin, gözün, kalbin, ad...


Lâl’in Şarkısı

Gece şimdi… Başım avuç içime yaslı, gözüm göğe dalmış. Kopkoyu lacivert denizin en alt katında ince bulutlar var, ilerisini düşünmeye çalışıyorum. Denize mi dalıyorum, göğe mi yükseliyorum, bilemiyorum. Düşündükçe yerimden oluyorum, düşündükçe daha ç...


Gazel

Ey vücûdun eseri hilkat-i eşyâ sebebi        Nebî ol vakt ki, bi’l-fi‘l gerekmezdi nebî (Ey varlığı, bütün eşyanın yaratılmasına sebep (olan)! Sen, peygambere ihtiyaç duyulmadığı zamanda da peygamberdin.)   Seyyid-i Ebtahî vü Mekkî vü ümmî vü ze...


Gazel

Ey dil-i ser-geşte vü şîkeste vü vâlih Salli ve sellim ale’n-Nebiyyi ve âlih “Ey âvâre, kırılmış ve şaşırmış gönül! Peygambere ve âline (âilesine, evlâd ve ahfâdına/torunlarına) salât ve selâm getir.”   Na’t-i Nebî’dir kemâl-i akl nişânı Fe’ti b...


Can İçre Yerin Vardır

Ey dost, seni severim, cân içre yerin vardır. Dün gün uyumaz oldum, acâib hâlim vardır.   Sen gülü görür iken, dikene sunma elin, Düşmandan ne korkarsın, çün doğru yârim vardır.   Düşmanlar eydür bana, söz demek kandan sana, Bana söz demek kan...


Emanet

Yüreği kıpır kıpır, hisleri başka başka, Bu haberi duyunca gözleri doldu yaşla…   Hemen seccâdesinde secdelere kapandı, Aman yâ Rabbî; ne hoş, ne müthiş heyecandı.   “el-Hâlık” olan Rabbi, bedeninin içinde, Bir canlı halketmişti, ne büyük bir ...