Edebiyat

Biz Aradan Çekilelim, Aşk Konuşsun

“-Sende sûfî meşrebi var.” dedi, tâ yüreğimin içine bakarak. “-Kalbim çalışkan, nefsim tembel benim!” diyemedim, sustum... Öyle öğrenmiştik kitaplardan, aşk “hâmûş” olmayı gerektirirdi. O, duymuş olacak ki: “-Susmayacaksın! Elin, gözün, kalbin, ad...


Lâl’in Şarkısı

Gece şimdi… Başım avuç içime yaslı, gözüm göğe dalmış. Kopkoyu lacivert denizin en alt katında ince bulutlar var, ilerisini düşünmeye çalışıyorum. Denize mi dalıyorum, göğe mi yükseliyorum, bilemiyorum. Düşündükçe yerimden oluyorum, düşündükçe daha ç...


Gazel

Ey vücûdun eseri hilkat-i eşyâ sebebi        Nebî ol vakt ki, bi’l-fi‘l gerekmezdi nebî (Ey varlığı, bütün eşyanın yaratılmasına sebep (olan)! Sen, peygambere ihtiyaç duyulmadığı zamanda da peygamberdin.)   Seyyid-i Ebtahî vü Mekkî vü ümmî vü ze...


Gazel

Ey dil-i ser-geşte vü şîkeste vü vâlih Salli ve sellim ale’n-Nebiyyi ve âlih “Ey âvâre, kırılmış ve şaşırmış gönül! Peygambere ve âline (âilesine, evlâd ve ahfâdına/torunlarına) salât ve selâm getir.”   Na’t-i Nebî’dir kemâl-i akl nişânı Fe’ti b...


Can İçre Yerin Vardır

Ey dost, seni severim, cân içre yerin vardır. Dün gün uyumaz oldum, acâib hâlim vardır.   Sen gülü görür iken, dikene sunma elin, Düşmandan ne korkarsın, çün doğru yârim vardır.   Düşmanlar eydür bana, söz demek kandan sana, Bana söz demek kan...


Emanet

Yüreği kıpır kıpır, hisleri başka başka, Bu haberi duyunca gözleri doldu yaşla…   Hemen seccâdesinde secdelere kapandı, Aman yâ Rabbî; ne hoş, ne müthiş heyecandı.   “el-Hâlık” olan Rabbi, bedeninin içinde, Bir canlı halketmişti, ne büyük bir ...


Muhafaza(kâr) Moda Akımının Neresindeyiz?

Bir abanın hikâyesiyle başladı her şey… Ona verilen değer, örttüğü uzuvlar ve giyen kişinin unvanı kadardı. Hükümdarın sırtında kaftan, soluk benizli bir dervişte cübbe, köylüde şalvar, şehirlisinde entariydi. İhtiyaç sahibinin sırtındaki sabır, va...


Nevbet Bize Gelmiş

Sabahın sinlere vardım, gördüm cümle ölmüş yatur. Her biri bî-çâre olup ömrün yavu kılmış yatur.   Vardım bunların katına, baktım ecel heybetine, Nice yiğit muradına erememiş ölmüş yatur.   Yemiş kurt-kuş bunu keler nicelerin bağrın deler, Şol...