Deneme

ANNE SÜTÜ (2)

Steril bir ortamdan, mikroorganizmalarla dolu bir dünyaya gelen bebeği, ilk günlerde enfeksiyonlara karşı koruyacak bir gıda gerekmektedir. Bu da anne sütüdür. Bu süt; ağız sütü (kolostrum) olarak adlandırılır ve bir damlasının bile ziyan edilmeden b...


ŞAKALAŞMAK -1-

Mizah veya latîfe gibi kelimelerle de ifâde edilen şaka, genellikle güldürme ve eğlendirme gâyesiyle, insanları rahatlatma, gönüllere ferahlık verme, dostluk ve muhabbeti geliştirmek niyeti taşıyan söz veya davranışlardır. İslâm Dini belirli ölçüler...


MİSYONERLİK

Latince “missio” kelimesinden türetilen “mission” (misyon) sözlükte; vazife, yetki, bir kimseye bir işi yapması için verilen özel vazife anlamına gelmektedir. Misyon faaliyetlerinde çalışanlara ise “misyoner” denir. Bu isim genel anlamda, belli sını...


DOLU DOLU BİR EĞLENCE

Eğlence deyince; belki de birçoğunuzun aklına müzik geliyordur. Hâlbuki eğlence, hoş vakit geçirmeye yarayan şey ya da hoş vakit geçirilen toplantıların genel adıdır. O hâlde piknikler, kamplar, geziler… Kısacası insanı dinlendirip, yaşadığı stresten...


HER DEĞİŞİM, BİR GELİŞME MİDİR?

Evet, hayat, her an, her yerde en büyük kanuna tâbî’ olmaktadır: Değişim. Hiçbir şey, olduğu hâl üzere devam edememektedir. Bu da aslında bütün varlıkların mahlûk, yani fânî oluşunun en büyük âlametidir. Her biri değişmekte; şeklini, kimyasını kaybet...


Z’aman!

Takvimler, hatırlatmalar, alarmlar… “Güldürmeyin beni!..” der gibi bakıyorlar insanlara… Zamanın telaşını anlayamadığımızdan dolayı bu acılar, bu “aman”lar… Bilsek orada yolun sonunu tahmin eden biri var. Anların yaslı günü, anıların büyük buluşmasın...


Akıllı İnsan

Akıllı insan; yalnız kendini düşünmez. Müslümanların, cemiyetin dertleri dertlenir. Akıllı insan; hem kendini (gönlünü) Hakk’a verir, hem de âilesi, çocukları ve yakınları ile de alâkadar olur. Onları, maddî-mânevî bakımdan tenvir eder (aydınlatır)....


Şefkat Kahramanı Annelerimiz

Milletleri oluşturan âilelerdir. Âilenin sağlam olması, geleceğin teminatıdır. Toplumların cevherleri olan evlâtları yetiştiren de annelerdir; toplumların acı çektiği şahısları yetiştiren de… Anne nasıl olursa, yetiştirdiği neslin iç dünyası da böyle...


Mü’min Hanımların Özellikleri

İnanç Konusunda İslâm Dini, inanç, ibadet ve ahlâk konularında kadınlar ve erkekler arasında bir fark gözetmez. İnanılması gereken bütün esaslar; kısaca “îmanın şartları” diye bildiğimiz “Allâh’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gü...


Dost’tan Dost’a Mektuplar

DOST’tan; “Yüreğim sürgünlerde bu gece Bu gece yüreğim, dar gelir bedenine Hangi baharı düşlesem Umudun bütün çiçekleri soluyor kalbimde   Kara bulutlar var, gökyüzünde bu gece Anladım yağmur yağacak Ve gözyaşlarım akacak Üzeri ıslatılmam...