Altınoluk Sohbetleri

Merhum Mûsa Topbaş Efendi’nin “Sâdık Dânâ” müstear ismiyle yazmış olduğu yazılar, Altınoluk Dergisi’nde her ay neşredilirdi. Bir sohbet kıvamında yazılmış bu yazılar, daha sonra “Altınoluk Sohbetleri” başlığı altında altı ayrı kitap olarak neşredildi.

Birinci kitap, yani “Altınoluk Sohbetleri-1”de “Cemiyet Hayatımızda 60 yıllık Edeb Farkı”nın mukâyese edildiği bir giriş yazısıyla başlamış ve üç bölüme ayrılmıştır. İlk bölüm, “Mârifetullah ve Tasavvuf”, ikinci bölüm “Zikrullah ve İnsan”, üçüncü bölüm ise “İhlâs ve Hüsn-i Niyet”, “İstikamet”, “Edeb”, “Merhamet”, “Affedicilik”, “Sabır”, “Şükür”, “Dünya”, “Tefekkür-i Mevt”, “Tevbe Kapısı” ve “Allah Teâlâ’nın Rahmeti” gibi güzel ahlâka dâir yazılardan oluşmaktadır.

Altınoluk Sohbetleri-2’de; Eski Türkler’in güzel ahlâkından ve Osmanlı’nın son dönemlerindeki cemiyet hayatından  canlı misallerle süslenen “Bizim Zamanlar” yazısını müteâkib; “Akıl”, “Tevbe-İstiğfar”, “Âhiret Hazırlığı”, “Seher Vakti”, “Misafirperverlik”, “Namaz”, “Allah için sevmek”, “Güzel Ahlâk”, “Merhamet ve Hizmet” yazıları yer almaktadır.

Altınoluk Sohbetleri-3’de ise; “Ana-Baba Hakkı”, “Sehâvet”, “Îsâr”, “İnfak”, “Tevekkül”, “Kadere Rıza Göstermek”,  “Fakirleri Sevmeliyiz”, “Yetimler Hakkında”, “Gönül Darlığı”, “Geçimsizlik”, “Borçlanmaktan Korkmak” ile “Temkin ve Telvin” konuları anlatılmakta…

Altınoluk Sohbetleri-4’de, “Allah Dostluğu”, “Bir Allah Dostunun Edebiyle Edeblenmek”, “Mürşid İhtiyacı”, “Gözyaşı”, “Hasta Ziyareti”, “Çocuk Terbiyesi”, “Helâl Kazanç”, “Zekât”, “Fâiz”, “Kibir”, “Hased”, “Gıybet” ve “Duâ” başlıklı yazılar var.

Altınoluk Sohbetleri-5’de, “Salât ü Selâm”, “Allah Sevgisi”, “Sohbet Âdâbı”, “Kerâmet-İstikâmet”, “Gençlik ve Seher Vakti”, “Abdest ve Âdâbı”, “Kur’ân Okumak”, “Oruç”, “Hac”, “Sadaka”, “Îsâr”, “Âile Saâdeti”, “Sır Saklamak”, “İsraftan Sakınmak”, “Cimrilik”, “Gazab”, “Tecessüs” ve “İki Yüzlülük” gibi belli başlı ibadet ve güzel ahlâk konuları işlenmiştir.

Son olarak Altınoluk Sohbetleri-6’da, “Tefekkür”, “Cihad”, “Dünya”, “Îsar”, “Yoldaki İnsana”, “Ubûdiyet”, “Sevmek”, “Nefs Engelini Aşmak” başlıklı yazılar ile çeşitli “Münâcâatlar” yer almıştır.

Bu kitaplara bir bütün olarak bakıldığında, “güzel bir insanın hangi aşamalardan geçilerek inşâ edildiği”nin ipuçlarını görebiliriz. Kalbi tırmalayan kötü hasletlerden kurtulmanın yolları, sevmek ve sevilmenin gerekliliği, Allâh’a yaklaşmanın ne şekilde olacağı anlatılmıştır. Bunlar merhum Mûsa Topbaş Efendi’nin hassasiyetleri ve öncelikleri olduğu gibi, onun gönül dünyasının yansımasıdır aynı zamanda… Kendisine gönül bağlayan kimselerde hangi hasletleri görmek istediğinin işaretlerini görürüz kitaplardaki bu konu başlıklarında…

Yazıların tamamında bir “Osmanlı Beyefendisi”nin çok tatlı dilini; bir gönül ehlinin nezâket, zerâfetle harmanlanmış buram buram muhabbet ve vefâsını görmek mümkün… Zaman olarak bu büyük zâtla tanışma, sohbetlerine katılma imkânı bulamamış okuyucularımıza, o sohbetlerin tadını ve kokusunu almak istediklerinde bu kıymetli seriyi bütün samimiyetimizle tavsiye ederiz.

PAYLAŞ:                

Hatice K. Akyuzlu

Hatice K. Akyuzlu

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle