Tarihte Bu Ay

1 Ocak 2019 Salı- 25 Rebîülâhir 1440-

2 Ocak Çarşamba/ 26 Rebîülâhir- Endülüs Emevî Devleti’nin Yıkılması (1492)/ Soyadı Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesi (1935)/ Gönenli Mehmet Efendi’nin Vefatı (1991)

3 Ocak Perşembe/ 27 Rebîülâhir- Ali Şir Nevâî’nin Vefâtı (1501)/ Divan Şairi Şeyh Gâlib’in Vefatı (1799)

4 Ocak Cuma/ 28 Rebîülâhir- Sultanahmet Camii’nin Temellerinin Atılması (1610)/ Sofya’nın Osmanlıların Elinden Çıkması (1878)

5 Ocak Cumartesi/ 29 Rebîülâhir- Ârif Nihat Asya’nın Vefâtı (1975)

6 Ocak Pazar/ 30 Rebîülâhir- Telgrafın Îcadı (1839)/ Said Halim Paşa’nın Ermeniler Tarafından Katledilmesi (1921)/ Vietnam Savaşı’nın Başlaması (1967)

7 Ocak Pazartesi/ 1 Cemâziye’l-Evvel- Demokrat Partinin Kuruluşu (1946)

8 Ocak Salı/ 2 Cemâziye’l-Evvel-

9 Ocak Çarşamba/ 3 Cemâziye’l-Evvel- Kırım’ın Ruslara Bırakılması (1792)/ Ahmed Hamdi Akseki’nin Vefatı (1951)

10 Ocak Perşembe/ 4 Cemâziye’l-Evvel- Saadettin Taftazânî’nin Vefatı (1330)/ I. İnönü Savaşı (1921)

11 Ocak Cuma/ 5 Cemâziye’l-Evvel- Mekke’nin Fethi (630)/ Şair Fuzûlî’nin Vefatı (1556)/ Haliç’in Donması (1755)

12 Ocak Cumartesi/ 6 Cemâziye’l-Evvel- Mevlânâ’nın Babası Bahaeddin Veled’in Vefatı (1231)/ Son Osmanlı Meb’uslar Meclisi’nin Toplanması (1920)

13 Ocak Pazar/ 7 Cemâziye’l-Evvel- İstanbul Üniversitesi’nin (Dârulfünûn) Açılması (1863)/ Medine’nin Osmanlı İdaresinden Çıkması (1919)

14 Ocak Pazartesi/ 8 Cemâziye’l-Evvel- Londra-New York Arası İlk Telefon Görüşmesi (1923)

15 Ocak Salı/ 9 Cemâziye’l-Evvel- Sarıkamış’ta 90 bin Askerimizin Donarak Şehit Olması (1915)

16 Ocak Çarşamba/ 10 Cemâziye’l-Evvel- Padişah III. Murad’ın Vefatı (1595)/ İran’da Devrim ve Humeynî’nin Dönüşü (1979)

17 Ocak Perşembe/ 11 Cemâziye’l-Evvel- Galata Tüneli’nin Açılışı (1875)/ Körfez Savaşı’nın Başlaması (1991)

18 Ocak Cuma/ 12 Cemâziye’l-Evvel- Lozan Barış Anlaşması’nın, Amerikan Senatosu’nda Kabul Edilmesi (1927)

19 Ocak Cumartesi/ 13 Cemâziye’l-Evvel- Fâtih Sultan Mehmed’in İlk Üniversiteyi Açması (1470)/ Çırağan Sarayı’nın Yanması (1910)/ Galiçya Zaferi (1917)

20 Ocak Pazar/ 14 Cemâziye’l-Evvel- Darülaceze’nin Kuruluşu (1895)/ İlk Anayasa’nın Kabul Edilmesi (1921)

21 Ocak Pazartesi/ 15 Cemâziye’l-Evvel- I. Abdülhamid’in Tahta Çıkması (1774)/ Türkiye’de İlk Yüz Naklinin Gerçekleşmesi (2012)

22 Ocak Salı/ 16 Cemâziye’l-Evvel- Yavuz Sultan Selim’in Ridâniye Zaferi ve Halifeliğin Osmanlılar’a Geçişi (1517)

23 Ocak Çarşamba/ 17 Cemâziye’l-Evvel- Röntgen Cihazının Bulunması (1896)/ Babıâli Baskını (1913)

24 Ocak Perşembe/ 18 Cemâziye’l-Evvel- Hendek Gazvesi (627)

25 Ocak Cuma/ 19 Cemâziye’l-Evvel- Dîvân-ı Lügâti’t-Türk’ün Yazılmaya Başlanması (1072)/ Sırp Sındığı Zaferi (1363)

26 Ocak Cumartesi/ 20 Cemâziye’l-Evvel- Karlofça Antlaşması (1699)/ Televizyonun İcadı (1926)/ Kâzım Karabekir Paşa’nın Vefatı (1948)

27 Ocak Pazar/ 21 Cemâziye’l-Evvel- Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu (1299)/ Ampulün Îcadı (1880)/ Rusya’nın Çeçenistan’ı İşgali (1995)

28 Ocak Pazartesi/ 22 Cemâziye’l-Evvel- Mülkiye Mektebi’nin Açılışı (1854) / Hz. Ali’nin Kûfe’de Şehit Edilmesi (661)

29 Ocak Salı/ 23 Cemâziye’l-Evvel- Dünya’da İlk Televizyon Yayınının Başlaması (1926)/ İlk Türkçe Ezanın Okutulması (1932)

30 Ocak Çarşamba/ 24 Cemâziye’l-Evvel- Gandhi’nin Öldürülmesi (1948)

31 Ocak Perşembe/ 25 Cemâziye’l-Evvel- Osmanlılar’da İlk Kitabın (Vankulu Lügati) Basılması (1729)

PAYLAŞ:                

Mahinur Aydın

Mahinur Aydın

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle