Sunuş

Sunuş

Muhterem Okuyucularımız; Belki tarih boyunca bu boyutlarıyla karşılaşılmamış badireli günlerden geçiyoruz. Çin’de başlayıp dünyaya yayılan virüs salgını, genç-yaşlı, kadın-erkek herkesi tehdit ediyor. Ağır bilanço her geçen gün büyüyor. Görünüşte bü...


Sunuş

Muhterem Okuyucularımız; Geçen sayımızdaki takdim yazısının son kısmında Ocak ve Şubat ayında ülkemizin başına gelen birkaç felakete dikkat çekmiş ve Rabbimizin af ve merhametine sığınmıştık. Receb Ayı’nı uğurladık, Şaban Ayı’nın içindeyiz ve bu ay ...


Sunuş

Muhterem Okuyucularımız; Cenâb-ı Hak, el-Mücâdele Sûresi’nin son âyetinde şöyle buyuruyor: “Allâh’a ve âhiret gününe inanan bir toplumun -babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa- Allâh’a ve Rasûlü’ne düşman olanlarla dostluk ettiğin...


Sunuş

Muhterem Okuyucularımız; İnsan, “ünsiyet”, yani dostluk, arkadaşlık kuran ve “nisyân” ile mâlul bir varlıktır. Nisyan, unutma ve gaflet hâlidir. İnsan kelimesinin mânâ kökünü oluşturan “ünsiyet” de, “nisyan” da insanın ayrılmaz parçalarıdır. O yalnı...


Sunuş

Muhterem Okuyucularımız; yılımızın ilk sayısıyla huzurlarınızdayız. İnsan ömrü kısa, insanın eserlerinin de ömrü kısa… Ama Rabbimizin kurduğu nizam, şaşmadan devam ediyor. Biz, kader zincirinin bir halkasının bir ucunda, alabildiğine geniş kâinâtı...


Sunuş

Muhterem Okuyucularımız; Rabbimize hamd olsun, yine güzel ve dopdolu bir dergi ile huzurlarınıza çıktık. Mîlâdî 2019 yılının son sayısında, 18. yılımızı tamamlarken muhtelif konularda, birbirinden güzel ve değerli yazılarla hayatınıza renk, gönül dü...


Sunuş

Muhterem Okuyucularımız; Bu ay, yine gündemde pek çok hâdisenin bulunduğu bir hengâmda dergimizi hazırladık. Bunlardan ilki, İstanbul’da, 26 Eylül 2019 tarihinde, 13:59’da 5,8 şiddetinde meydana gelen bir depremdi. Güpegündüz büyük sallantı, insanla...


Sunuş

Muhterem Okuyucularımız; Her günün ayrı bir “kıyamet” olduğu âhirzaman günlerini yaşıyoruz. Hepimizin işi başından aşkın, hepimiz günün nasıl geçtiğinin farkında değiliz. Bir bakıyoruz akşam olmuş, bir bakıyoruz haftalar, aylar, yıllar geçmiş. Bu k...


Sunuş

Muhterem Okuyucularımız; “İslâm, bilmekle başlar!” desek abartmış olmayız herhalde… Kendisini bilmeyen, Allâh’ı bilmeyen, neye, nasıl inanır? Elbette her bilgi, “bir” değildir. İnsana kâinâtı tanıtan, onu şerefli bir varlık olarak yücelten bilgiler...


Sunuş

Muhterem Okuyucularımız; Fetihler ve zaferlerle dolu bir aydayız. Tarihimiz, bizim iftihar kaynağımız… Ecdâdımız, bin küsur yıldır İslâm’ın sancaktarı ve hizmetkârı olmuş, İslâm’ın yayılması için gece-gündüz kalemleriyle, kılıçlarıyla, göz nuru ve a...