Sunuş

Sunuş

Muhterem Okuyucularımız; Peygamber Efendimizin diliyle, “Allâh’ım, Receb ve Şaban’ı bize mübârek kıl ve bizi Ramazan’a kavuştur!”[1] diye duâ ettiğimiz Ramazan Ayı’na kavuştuk, elhamdülillâh… Ramazan Ayı; Kur’ân-ı Kerîm’in indirilmeye başladığı ayd...


Sunuş

Muhterem Okuyucularımız; Cenâb-ı Hak, kudret, ilim, hikmet, sanat ve yüceliğinin bir tezâhürü olarak yeryüzünde ve gökler âleminde birbirinden farklı, bazen birbirini tamamlayan, bazen birbirinden ayrı çalışan, iç içe geçmiş nice âlemler var etmişti...


Sunuş

Muhterem Okuyucularımız; Bu elinizdeki sayı, Şebnem Dergisi’nin 20. yılının ilk sayısı… Rabbimize sonsuz hamd ü senâ, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’ya, O’nun âline, Ehl-i Beyt’ine ve ashâbına nihayetsiz salât ü selâm olsun ki, bugünleri görm...