Sunuş

Sunuş

Muhterem Okuyucularımız; İnsanın kalbi elinde değildir, deriz. Bunu kalpten geçen duyguları kontrol edemediğimizi vurgulamak için söyleriz. Halbuki Cenâb-ı Hak, sevgi ve nefret gibi duyguların îman ve şuur istikametinde kontrol edilip yönlendirilebi...


Sunuş

Muhterem Okuyucularımız; Zilhicce ayının ilk on gününe, Hac, Kurban ve Kurban Bayramı’na denk gelen bir sayı ile daha huzurlarınızdayız. Bu ay, bu günler çok bereketli… Bir tarafta Allâh’ın dâvetine uyarak Kâbe’ye, mukaddes mekânlara giden milyonlar...


Sunuş

Muhterem Okuyucularımız; Geldik, gidiyoruz. Her birimiz birer misafiriz, bu iki kapılı handa… Bir kapıdan girdik mi, öbür kapıdan çıkmak mukadder… Ölüm, Allâh’ın emri… Nefes alıp vermeye başlayan her can, ölümü tadacak… Küçük-büyük, genç-yaşlı herk...


Sunuş

Muhterem Okuyucularımız; Mevlid Kandili’nin bulunduğu bu ay, bizim Peygamber Efendimiz’i özel gündem yaptığımız aylardan bir tanesi… Bu sayımızda, Peygamber Efendimiz’in hadîs-i şerîflerine ve Sünnet-i Seniyyesi’ne yapılan saldırıları konu edindik. ...


Sunuş

Muhterem Okuyucularımız; Günler çok hızlı geçiyor. Hem yaşadığımız âhir zaman sebebiyle günlerimiz hızla geçiyor, hem de biz vaktimizi gerektiği gibi kullanamadığımız için günler akıp geçiyor. Bir bakıyoruz, gün bitmiş akşam olmuş. Bir bakıyoruz haf...


Sunuş

Muhterem Okuyucularımız; İslâm, Allâh’ın yeryüzünde insanlara gönderdiği dinin tek adı… İlk insan ve ilk peygamber Hazret-i Âdem -aleyhisselâm-’dan son peygamber Hazret-i Muhammed Mustafa -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e kadar bütün peygamberlerin dâ...


Sunuş

Muhterem Okuyucularımız; Gündem oluşturmasını umduğumuz bir sayıyla daha huzurlarınızdayız. Aslında gönül gündemimiz hep aynı; Allâh’a inanmak ve O’nun istediği gibi bir “kul” olmak için her an niyetimizi tazelemek, gayretimizi artırmak… Bir kulun,...


Sunuş

Muhterem Okuyucularımız; Son zamanlarda yoğun bir ülke ve dünya gündemi ile iç içe yaşıyoruz. Bir taraftan geçtiğimiz ay, ülkemizin hemen her bölgesinde kendisini yoğun olarak hissettiren kar-kış şartları, diğer taraftan ekonomik çalkantılar, dünyan...


Sunuş

Muhterem Okuyucularımız; Kıyametin ayak seslerinin giderek yakınlaştığı günleri yaşıyoruz. Toz bulutunun kesif hâle geldiği, kimin kime niçin saldırdığının anlaşılamadığı günler bu günler… Düşmanın şekilden şekle girdiği, bazen bir kurt kisvesinde, ...


Sunuş

Muhterem Okuyucularımız; Zıtlıklar ve aşırılıklar yüzyılında savrulup gidiyoruz. Bir tarafta kalbin katılaştığı, annelerin bile evladına ilgi, şefkat ve merhamet gösteremediği bir dünyadayız; bir tarafta ise sevgi ve şefkatin israf edildiği, lâyık o...