Sohbet

Allâh’a Giden Yolculuk Nasıl Olmalıdır?

Büyüklerimizden işittiklerimize göre, Allâh’a ulaştıran yol, ancak O’nun rızâsı olan işlerle olur. Allâh’ın haram kıldığı yollarla Allâh’a ulaşılmaz. Bu sebeple biz hanımlar olarak hayatımızı ihlas ve istikamet üzere sürdürmeliyiz. Mümkün olduğu kada...


Hikmet Ve Güzel Öğütle!

Rabbimiz, Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır : “(Ra­sû­lüm!) Sen, Rab­bi­nin yo­lu­na hik­met ve gü­zel öğüt­le ça­ğır ve on­lar­la en güzel şe­kil­de mü­câ­de­le et!..” (en-Nahl, 125) Bu âyet-i kerimeyi, kendisine rehber alan başta Peygamber Ef...


Bu Yaz Ne Yapalım?

Çocuk yetiştirmek başlı başına bir sanattır. Her ebeveyn bu sanatı en güzel şekilde icrâ etmek zorundadır. Cenâb-ı Hak, âyet-i kerimede “ahsînû” buyurarak her işimizde bir güzellik istemektedir. Aslında her çosuk konuşması, oturması, kalkması ve iç d...


Arnavut Hayriye Begu Hanımefendi İle Mülâkât İslam’da Kendimi Buldum

  İslam’ın nuruyla aydınlanan pırıl pırıl bir yürek, gözlerinden sürekli akan şükür gözyaşları… İslam’a girdikten sonra başlayan zorlu imtihanlar… Ama öyle iman dolu ki gönlü, hiçbir zorluk yıldıramamış, hatta kat be kat arttırmış imanını!.. Adım ad...


Öndekilerin Mesuliyeti

Hak yo­lun­da ön saf­lar­da bu­lun­mak, hem be­re­ket­li hem de mes’ûli­yet­lidir. Zî­râ ön­de bu­lu­nan­la­rın gü­zel­lik­le­ri et­raf­la­rı­na te­sir et­ti­ği gi­bi, bunun zıddına yan­lış­lık ve çirkinlik­le­ri de et­raf­la­rı tarafın­dan doğ­ru te...


Saliha Kadın-2

İlk insandan günümüze kadar pek çok âile kuruldu. Bu âileler içinde örnek alacağımız en ideal âile yuvasından bahseder misiniz? Rabbimizin bütün insanlığa örnek şahsiyet olarak lutfettiği Peygamber Efendimiz’in âile yuvası, her bakımdan en ideal ve ...


Damladan Deryaya - 10

SAÂDET İKLİMİNE DOĞRU   Melek, babasının ölümünden sonra İffet Anne’nin ziyaretine daha sık gitmeye başladı. Yunus Dede’nin haftalık Mesnevî derslerini ise hiç kaçırmıyordu. Her iki yere de genellikle Şebnem’le birlikte gidiyorlardı. İffet Anne, on...


Damladan Deryaya - 10

Müge, Müjgan’a kırgın da olsa hissettirmedi. Böyle anlarda Şebnem’in kendisine nasıl nezâketle davrandığı aklına gelmişti. Samimiyet dolu bir sesle Müjgan’a mukabelede bulundu: “–Allâh’a şükür, çok huzurluyum. Sen nasılsın?” Bu sefer Müjgan şaşırdı...


Damladan Deryaya - 10

Şebnem’in bu ziyareti, Müge için çok anlamlı olmuştu. Müge, bir yandan başındaki sıkıntının çözülmesine sevinirken, bir yandan da Şebnem gibi bir dostu olduğu için huzur duydu. O huzur içinde tekrar eski günleri ve kendisinin Şebnem’e yaptığı fenalı...


Damladan Deryaya - 9

MENFAATLER KAYBOLUNCA…   Müge yeni oturdukları semte adımlarını zorla taşıdı. Eve yaklaştıkça yine belli belirsiz bir hüzne kapıldı. İffet Anne’nin anlattıkları ona büyük ölçüde teselli olmuştu. Fakat yine de bu hayata alışmakta bir hayli zorluk ç...