Sohbet

Sevilen Eğitimcinin Vasıfları -6

GERÇEK FETİH, GÖNÜLLERİN FETHİDİR   Efendim hizmet etmek isteyip de bir türlü hizmet imkânı bulamayan kardeşlerimize neler tavsiye edersiniz? Hizmet oturanın ayağına gelmez. Gayret etmek ve fedakârâne bir arayış içinde olmak lâzımdır. Efendimiz, ...


Gönül İkliminden İnciler

SON NEFESE NE HAZIRLADIN?..   Sâdî-i Şîrâzî Hazretleri şöyle anlatır: “Bir gün, yolculuğa çıkmak niyetiyle bir kervana katıldım. Yolda müthiş bir kasırga çıktı. Ortalık toz duman oldu. Dünya karardı, göz gözü görmüyordu. Kafile içinde daha evvel h...


Gönül İkliminden İnciler

Rasûlullah r Efendimiz bir gün ashâbına şöyle buyurdu: “Yüce Allah şu şekilde bir teşbihte bulunuyor: «–Bir yol düşünün! Dosdoğru bir yol. Her iki taraf boydan boya duvar. Her iki duvarda da yerlere kadar sarkmış asılı perdeleri bulunan açık kapıl...


Gönül Sohbet İster

İnsanın mânevî olarak beslenmesi gereken ortamları olmalıdır. Kendini îmar eden, özellikle iç âlemini inşâ eden ve kendisinin mânevî terakkisini sağlayan sohbet ve muhabbet ortamları… Sohbet, ilk akla gelen mânâsı ile en insanî ihtiyaçlardan biridir....


Gönül İkliminden İnciler

Muhterem Osman Nûri Topbaş Hocaefendi ile Mülâkat -4 Sevilen Bir Eğitimcinin Vasıfları KIZIM, RÂM OLURSANIZ MUVAFFAK OLURSUNUZ!


Nebevî ahlâkın bir Hak dostundaki in’ikâsı: Hâtem-i Esamm

Tasavvuf tarihinin meşhur sîmâlarından biri olan Belhli şeyhlerinden Hâtem-i Esamm -kuddîse sirruh-, Allah ve Rasûlü’nün mânevî terbiyesi ile nefsini ve rûhunu incelterek ahlâkını yüce bir mertebeye yükseltmeye muvaffak olmuş müstesnâ bir şahsiyettir...


Gönül İkliminden İnciler

Hamdolsun, Rabbimiz bizleri bir Ramazân-ı Şerîf’e daha vâsıl eyledi. Ramazân-ı Şerîf, Allâh’ın haram kıldıklarından uzak kalmakla beraber, bazı helâllerden de uzak kaldığımız bir oruç ayı. Bu mübarek ay içerisinde nâzil olması dolayısıyla daha fazla ...


Gönül İkliminden İnciler

ÂİLE OLMAK   Bütün dünyayı tesiri altına alan virüs salgını sebebiyle, toplumun büyük bir kesimi olarak evlerimize kapandığımız günlerden geçiyoruz. Belki de kahır içinde gizli bir lûtuf gibi, hayatın koşturması içinde ihmâl ettiğimiz evimiz ve âil...


Gönül İkliminden İnciler

NE KADAR YAKINSIN? Rasûlullah r Efendimiz şöyle buyurmuştur: اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ “Kişi sevdiği ile beraberdir.” (Buhârî, Edeb, 96) Ashâb-ı kirâm, ömürleri boyunca Fahr-i Kâinat Efendimiz’in bu müjdeli sözüne sarılmış, ellerindeki en büyü...


Gönül İkliminden İnciler

GÖNÜL KAZANMAK İÇİN   Cenâb-ı Hak, felâha ermiş olan mü’minlerin vasıflarını zikrederken; “Onlar ki, boş ve faydasız şeylerden yüz çevirirler.” (el-Mü’minûn, 3) buyuruyor. Rasûlullah r Efendimiz de, bir müslümanın lüzumsuz işlerle vaktini ziyan et...