Rehberlik

Gönül İkliminden İnciler

SON NEFESE NE HAZIRLADIN?..   Sâdî-i Şîrâzî Hazretleri şöyle anlatır: “Bir gün, yolculuğa çıkmak niyetiyle bir kervana katıldım. Yolda müthiş bir kasırga çıktı. Ortalık toz duman oldu. Dünya karardı, göz gözü görmüyordu. Kafile içinde daha evvel h...


Toplumu Yönlendiren Kadınları Tanır mısınız?

Evin ziyneti, erkeğin örtüsü ve çocuğun koruyucu meleği olan kadın, Cennet’te de Hazret-i Âdem’e gönüldaş ve ikram olarak verildi. Cennet’te çeşit çeşit nîmetlerin içinde yaşayan Hazret-i Âdem, hep bir tarafı eksik olarak Allah Teâlâ’dan münâcatta bu...