Rehberlik

Hizmet

Cenâb-ı Hak, hizmete büyük bir sır koymuştur. Dinine hizmet eden ve kullarının dertleriyle meşgul olan kimselerin husûsî dertlerine Allah Teâlâ kefil olur. Ömrünü, Allâh’ın kullarına hizmet etmeye adamış merhum Mûsâ Topbaş Efendimiz, hizmetle ilgili...Âilede Saadet Yolları

Cenâb-ı Hak, insanları Hazret-i Âdem -aleyhisselâm- ve Hazret-i Havva Annemizden yaratmıştır. O ikisini de kendi varlığının ve birliğinin delillerinden olarak muhabbet ve merhametle birbirine bağlamış, kurdukları yuvaya da huzur, sekînet ve rahmet in...


Çocuğa Sınırlarını Nasıl Öğretebiliriz?

Sınır ve kurallar, çocuklarımızın hayatını kolaylaştırır. Meselâ “akşam dokuzda yatılmalıdır.” Neden dokuz da, on bir değil? Çünkü çocuğumuzun sağlıklı gelişimi, uykusunu yeterince alabilmesi gibi sebepler yüzünden bu gereklidir. Aksi takdirde uykusu...


Anne Karnında İkinci Üç Ay

Bebek ikinci üç aya adımını, 13. hafta ile atmaktadır. Çok kritik bir dönem geride kalmıştır. Kök hücre oluşmasının ve hücre faklılaşmasının ön plânda olduğu ve insanın temelinin atıldığı ilk üç ay; dışarıdan gelen zararlı tesirler (ilâç, enfeksiyon ...


Âilenin Çocuk Terbiyesindeki Rolü

Toplumun en küçük parçası ve en samimi teşkilâtı olan âile, aynı zamanda ciddî bir eğitim kurumudur. Âile, insanların dünyâda huzur ve sükûn buldukları, âhenkle mutluluğu yaşadıkları yuvadır. Âile, gönlün huzur duyduğu, kalbin rahatladığı, nefsin s...


Bir Ev Hanımının Mesâîsi Ne Olmalıdır?

Cenâb-ı Hak, bütün varlıkları birbirinden farklı hususiyetlerde yaratmıştır. Bu sayede hepsi birbirine muhtaç ve birbiriyle eksiklerini tamamlar mâhiyettedir. Rabbimizin kâinâtta tesis ettiği bu nizamın bir diğer yönü de varlıkların çift olarak yarat...


Çocuk Terbiyesinde Babanın Rolü - 2

Elbette ki analık nasıl zorsa, babalık da zordur. Bugün yoğun çalışma temposundan ne yazık ki, babayla çocuklar arasında zayıf bir irtibat kalmıştır. Oysa babayla çocuk arasındaki bağ, daha çocuk doğmadan önce, yani anne hâmileyken başlamalıdır. Baba...


ÂİLEDE EĞİTİM

Dindar bir âile kurmalı ve âilede huzûr ortamı teşekkül ettirmelidir. Bu da sabır, tahammül, anlayış, güzel ahlâk ve eğitimle mümkündür. Âile fertleriyle sohbet etmeli, eğitimlerine ehemmiyet vermelidir. Âile fertlerine yakın bir ilgi ve alâka göst...


ANADOLU PEDAGOJİSİ (ve bir zorunlu açıklama)

Çocuk terbiyesi ve eğitimi, her anne-babanın en büyük derdi. Hiçbir samimi anne-baba gösterilemez ki, bu dert ile dertlenmiyor olsun. Hâl böyle olunca, pek çok anne-baba, tabiî olarak çocuk eğitimi konusunda bilgi içeren kaynaklara ihtiyaç duyuyor, k...