Kapak Konusu

Kur’ân-ı Kerim’deki İFFET TABLOLARINDAN

Kur’ân-ı Kerim, bir hayat kitabıdır. Müslümanların hayat boyunca önlerine çıkan her mesele ile ilgili ana düsturları içine alır. Onların ufuklarını açar, yönlerini çizer; kalplerini pekiştirip zihinlerini aydınlatır. Onlara insanlarla ilişkilerde dik...


İNSANI YÜCELTEN FAZÎLETLER: HAYÂ VE İFFET

Allah Teâlâ, insanı “en güzel kıvamda” (ahsen-i takvîm) yaratarak, onu varlıkların en şereflisi kılmış ve yeryüzündeki “halîfe”si olarak takdir buyurmuştur. Ancak; bir imtihan sahnesi olan bu âlemde, değeri ile mütenâsip olarak en mükemmel şekilde te...


YEDİĞİMİZ ÖNÜMÜZDE YEMEDİĞİMİZ ÇÖPLERDE

O kadar çok tüketmeye alışmışız ki; ufak tefek maddî sıkıntılarda bile şikâyet etmeye, birilerini suçlamaya başlıyoruz. Ülkemizde ekonomik kriz var, diyorlar. Hayır, bana göre yok!.. Çöplerde ekmek, yemek artıkları, kıyâfetler… Hatta bazen yepyeni mo...


TÜKETEREK TÜKENENLERDEN OLMAMAK İÇİN

Dünya, Allah Teâlâ’nın kulları içinden en güzel amelleri yapanları tespit etmek ve bunu kendilerine de göstermek için yarattığı bir imtihan mekânıdır. İnsana bu dünyada belli oranda sahip olma, varlıklar üzerinde tasarruf etme yetkisi verilmiş ve içi...


YOKSULUN GÖNLÜ, DUMANLA DOLU ODAYA BENZER

Bir çocuk, tam da oyun çağında iken sokak kapısının önüne dikilmiş, sadece ayakuçlarına bakıyorsa, arkadaşlarının oyununa katılmıyorsa, bir sıkıntısı var demektir. Bir genç, lisede çok kavgacı olmuşsa, ya da çok içine kapanıksa, bir sıkıntısı var de...


BİZİM ÇOCUKLUĞUMUZ BAŞKAYDI

“Bir âile hâtıratından…”   Çocukluğum, dokuz kişilik bir âile içinde geçti. Beş kardeşiz. Âilemize, babaannem ve dedem de dâhildir. Büyükşehirlerde yaşamadık, tabiî üniversite yıllarına kadar… Yaşadığımız yer, Karadeniz’in bir ilçesi. Anadolu’ya âi...


MERMERE İŞLENİR GİBİ

Çocuk terbiyesi en mühim işlerden birisidir. Çocuk, anne ve babaya, Cenâb-ı Hakk’ın bir emânetidir. Kalbi, işlenmemiş bir cevher gibidir. Anne ve babaların elinde şekillenir, kıymetlenir veya değerini kaybeder. Eğer anne ve babalar, evlatlarını hayra...


ÇOCUK EĞİTİMİNDE İLKLER

İmâm-ı Gazâlî, eğitim faaliyetini, verimin artması için ekinlerin arasından yabancı otları ve dikenleri temizleyen çiftçinin durumuna benzetir. Çiftçi, ekinini tavsiye edilen tâlimâta ne kadar uygun yapar ve ne denli özen gösterirse, ekini, o kadar b...


ÇOCUKLARDA YARAMAZLIĞIN SEBEPLERİ

Âilelerin en çok şikâyet ettiği durumlardan bir tanesi de “yaramaz” diye tâbir edilen çocuklardır. Bu durumun çözülmesi için ebeveynlerin yapmadıkları şey yoktur aslında… Medet umdukları büyük psikologlar, gelişim kitapları, hediye vaatleri, hakları...


İSLÂMÎ ÇOCUK TERBİYESİ

İslâm, güzel ahlâktır. Müslüman ise, güzel ahlaklı olandır. Fertlerdeki ahlâkın en büyük mimarı ise, anne-babalardır. İnsanoğlu, doğduğunda pek bencil olarak doğar, süt ister, şefkat ister, korunmak ister. Büyüdükçe diğergâmlığa uzanan ahlâkî bir yol...