Fıkıh

Muayyen Günler, Yasak Günleri Mi̇?

“Sana kadınların hayız (âdet) hâllerini de soruyorlar. De ki: «O (hayız) bir ezâdır....»” (el-Bakara, 222)


Saç Boyamak

İnsanların saç renkleri, genetiğinden gelen pigmentlerine göre, ekseriyetle kahverengi, siyah, kızıl veya sarıdır. Doğuştan gelen bu saç renklerini değiştirmek isteyen kimseler için İslâmî hükümleri şu şekilde sıralamak mümkündür:   İslâm’da Saç Bo...


Kader ve Teslîmiyet Ufkunda Âkıbetmiz Hayrola

Îman, insan hayatını mutlu ve huzurlu kılacak yegâne mânevî gıdâdır. Îman, rûha sükûnet ve güven verir, onu itmi’nâna eriştirir. İnsanı hayat boyu sâkin ve kararlı kılar. Îman, insana selâmet ve şeref bahşeden büyük bir güç merkezidir. Îman, çiçek gi...