Fıkıh

Kader ve Teslîmiyet Ufkunda Âkıbetmiz Hayrola

Îman, insan hayatını mutlu ve huzurlu kılacak yegâne mânevî gıdâdır. Îman, rûha sükûnet ve güven verir, onu itmi’nâna eriştirir. İnsanı hayat boyu sâkin ve kararlı kılar. Îman, insana selâmet ve şeref bahşeden büyük bir güç merkezidir. Îman, çiçek gi...