Gönül Bahçesinden

Gönül İkliminden İnciler

CENNET’E LÂYIK BİR EVLÂT YETİŞTİREBİLMEK Gönül meyvesi[1] olarak anne-babaya ihsân edilen çocuklar, Cennet’e lâyık bir sâfiyetle doğarlar. Onların selâmetle tekrar Cennet yurduna varabilmesi için, maddî ve mânevî terbiyelerinin büyük bir îtinâ ile y...


Sorun Cevaplayalım

Namaz kılmayan kişi, oruç tutabilir mi? Ehl-i Sünnet’in itikadınca “akide ayrıdır, ibadet ayrı….” Yani bir insan iman ettiği müddetçe amellerindeki eksiklik veya kusurlar sebebiyle dinden çıkmaz. Ancak dinin bütünlüğü ve imanın selameti için ibâdetl...


Gönül İklimin İnciler

Cenâb-ı Hak, âile müessesesinde birçok hikmetin gizli bulunduğunu şöyle beyân eder:  “O’nun (varlığının ve birliğinin) delillerinden biri de kendilerine meyledip ülfet edesiniz diye kendi cinsinizden size eşler yaratması ve aranızda bir muhabbet ve ...


Güzel İnsan Olabilmek

İslâm Dîni, güzel ahlâktan ibarettir. Ahlâk, dînin temeli olduğu gibi müslümanın da nişanıdır. Sosyal hayatta kılık-kıyafetten davranışa, muâmelâttan ticarete, çekirdek âileden geniş topluma kadar bütün bir alanı kapsayan ahlâkı, İmam Gazâlî Hazretle...


Gönül İklimin İnciler

Bütün mevcûdâta büyük bir lûtuf ve ikram olarak gönderildiği, Cenâb-ı Hak tarafından; “Âlemlere Rahmet”[1] ifâdesiyle îlân edilen Rasûlullah r Efendimiz, insanoğlu için dünyada da âhirette de rahmettir. Dünyada hidâyete vesîle oluşu, âhirette de şefa...


Gönül İkliminden İnciler

İslâm’a göre nikâh ve âile müessesesi; nesil yetiştirmek, evlât terbiyesi, neslin muhâfazası ve insanlık haysiyetinin korunması bakımından son derece lüzumlu ve vazgeçilmez bir değerdir. İslâm, bu değere o kadar ehemmiyet vermiştir ki, onu yok etmey...


Gönül İkliminden İnciler

Mevlânâ Hazretleri Mesnevî’sinde şöyle buyurur: “Ey insan, dünyadan birbirine zıt iki ses gelir. Acaba senin gönül kulağın hangisini almaya kâbiliyetli? O seslerden biri Allâh’a yaklaşanların, diğeri ise aldananların hâlidir. Bu seslerden birini kab...


İslâm, Benim Hayatımı Değiştirdi

Hidayet, Rabbimizin bazı kullarına ikram ettiği en büyük hazine… Bu hazine, kimine “…Allah kendisine yönelene hidayet eder.” (er-Ra’d, 27) âyetinde buyrulduğu üzere, kişinin gayreti neticesinde veriliyor. Kimine, bu hidayet, Allâh’ın gönderdiği peyga...


Gönül İkliminden İnciler

İslâm, tevhid dînidir. Bu sebeple, tevhid inancına aykırı olan her düşünce ve davranışı ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. Hiç şüphesiz bunun başında da şirk gelmektedir. Zira şirk; Allâh’ın varlığına inanmakla beraber O’nun tek olduğunu kabul etmemek...


Serambi Mekkah (Mekke’nin Ön Bahçesi) AÇE

Dünyada cenneti andıracak en güzel yerlerden birisi olmalı Açe… Hint Okyanusu’nun doğusunda, Sumatra Adası’nın kuzeyinde Gâzi Cihan Şah tarafından kurulmuş olan Açe İslâm Devleti, 16. asırda Osmanlı devleti ile diplomatik ilişkiler kurmuş ve o devir...