Araştırma

Rabia Gülcan Kardaş Hakkında

“Madem bu dünyadan bir defa geçeceğiz, o zaman yavaşla!” diyordu. Kemal Sayar, son çıkardığı kitabının başında.. İşte hayatını yavaş, sessiz ve gösterişsiz, mütevazi adımlarla yaşayan bir Râbiamız vardı. Yüzüne bakıldığında Allâh’ı hatırlatan… Vefa...


Bulgur -2-

Sağlıklı Beslenmek İçin Hem Ucuz, Hem Tabiî Bir Gıda


Bizim Kültürümüzde Giyim

KIYAFET “Her türlü ibâdeti, hayatı ve ölümü âlemlerin rabbi Allah için olan müslümanın bu inanç ve şuurunu kılık-kıyafetine yansıması tabiîdir. Günümüzde maalesef Batıdan gelen ve bütün dünyayı kapsayan bir moda akımı vardır.  Bu akım, biz Müslümanl...


Hazret-i Hint Binti Utbe (Radıyallâhu anhâ)

İntikâm Yemîni Müslüman olan kardeşi Ebû Huzeyfe, Bedir savaşında babasını mübârezeye (karşılıklı çarpışmaya) davet etti. Bunu duyan Hind çok hiddetlendi ve kardeşini bir şiir ile hicvetti. Bedir savaşının sonuçları Mekke halkına ulaştığında, müşrik...


Osmanlı Devrindeki Vakıf Sahibi Mübarek Hanımlar

Vakıflar Genel müdürlüğünde kayıtlı, Osmanlılar devrindeki 26.000 vakfın, 2.309 tanesi hanımlar tarafından kurulmuş olması da, câlib-i dikkattir. (Osmanlı, Yeni Türkiye Yayınları, c: 5, s: 51) Bunların en meşhurlarından,  Nûr Bânû Vâlide Sultan, İs...


Kadınların Gücü: Annelerin Eli

Tarihin en önemli kırılma noktalarında akışı değiştiren her kahramanın yanında muhakkak bir kadın vardır. Hazret-i İbrahim’in yanında Hazret-i Hacer, Hazret-i Mûsâ’nın yanında Hazret-i Âsiye, Hazret-i Îsâ’nın yanında Hazret-i Meryem, Hazret-i Muhamme...


Çalışan Anne ve Problemleri -1-

Kadınların evinin dışında herhangi bir iş yerinde bütün gününü çalışarak geçirmesi; hem âile hem de yaşadığı cemiyet yönüyle çok çeşitli problemleri beraberinde getirmiştir. Kâinatta bulunan her şeyde bir denge mevcuttur. Bu dengeyi sağlayan bazı kur...