Araştırma

Çocuklarda Obezite-2

Obezite, hangi hastalıklara zemin hazırlar? Çocuklukta obezite, psiko-sosyal problemler, uyku bozuklukları, omurga bozuklukları, idrar kaçırma, kanda yağların yükselmesi, karaciğerde ve iç organların çevresinde yağlanma, kan şeker dengesinde bozulma...


Âilede Vazifeler-3

Merhûm Mûsa Topbaş Efendi’nin dilinden naklettiğimiz, “Hanımların Beyler Üzerindeki Hakları” konusuna devam ediyoruz. 3-Şeriatın (İslâm Hukuku’nun) ilim ve edeplerini ona öğretmeli, onun bilemesi ve yapması gereken farzları, vâcipleri, namaz, oruç v...


Kadir Gecesinin Ne Olduğunu Sen Bilir Misin?

Ramazân-ı Şerîf’in coşkusunu en derinlerimizde hissettiğimiz, gönlümüzün bayram yeri olduğu, evlerimize huzurun, sekînetin dolduğu şu mübarek günlerde sırrın sahibi olan Rabbimizden niyazımız odur ki; bu mübarek aydaki bin aydan kıymetli olan sırlı g...


Feminizmin Doğuşu

Allâhu Teâlâ’nın doğuştan insanlara vermiş olduğu hak ve hürriyetler, tarih boyunca çeşitli dönemlerde ihlâl edilmiş ve bu da insanlar arasında kaos ve anarşiyi doğurmuştur. İslâm dini, insanların hak ve sorumluluklarını düzenlemiş; kadına ve erkeğe ...


İslâm Hukukunda Câriyelik

Nisan sayımızda, “Osmanlı Kadını ve Harem” başlığı altında işlemeye başladığımız bu konuyu, bir de İslâm Hukuku’ndaki Köle ve Câriyelik açısından da değerlendirmek istedik. Aslında bu husus, çok geniş kapsamlı ve tafsîlâtlı bir konu… Biz burada mesel...


Aile İçi İletişim-2

Güven duygusu Âilede mutluluğun en temel esaslarından biri de “güven duygusu”dur. Daha önce izah edilmeye çalışılan “duyusal” iletişimde “fıtrî” olma gayreti, âile fertlerinin aynı zamanda birbirine karşı “güven” duygusu geliştirmesine de sebep olur...


Ruh ve Beden Sağlığı İçin Oruç-II

Orucun psikolojik rahatsızlıklara ve bağımlılıklara olan tesirleri nelerdir? İnsanın maddî tarafı olduğu gibi, bir de mânevî, yani rûhî yönü vardır. Zamanımızda rûhî bunalımların, davranış-kişilik bozukluklarının ve depresyon hastalıklarının arttığı...


Yumurta

Dünyanın her yerinde rahatlıkla üretilebilen ve değişik şekillerde kolayca pişirilebilen lezzetli bir gıdamız var, belki de akla gelen ilk katığımız… Tarihi, insanlık tarihi kadar eski, hem doyurucu, hem de çok besleyici… Rabbimizin özel ambalajıyla ...


Kuş Gribi İnsanlığı Tehdit Ediyor

Dünya Aids ve Sars’ın tehdidi ile boğuşurken, şimdi bir de Kuş Gribi tehdidi başgösterdi. Ülkemizde başta Manyas Gölü ve civarı olmak üzere bazı bölgelerde H5N1 Avian flu kuş gribi virüsü belirlenerek bütün medyaya haber konusu oldu. Kuş gribinde en ...


Boşanma Nedenleri Üzerine

Genel mânâda evlilik, bir kadınla bir erkeğin, inançlarına göre meşrû olan bir biçimde karı-koca olmak üzere kurdukları birliktir. İslâm’a göre evlilik, aralarında evlenmeyi engelleyen bir yakınlık veya durum bulunmayan bir kadınla bir erkeğin, şartl...