Tarihte Bu Ay

0
Sayı: Kutlu Bir Dava TARİH
Tarihte Bu Ay

TARİHTE BU AY

 

1 Ağustos 2020 Cumartesi/ 11 Zilhicce 1441- Kurban Bayramı 2. Gün/ Osmanlı Devleti’nin Kurucusu Osman Gâzi’nin Vefatı (1326)/Kıbrıs’ın Fethi (1571)

2 Ağustos Pazar/ 12 Zilhicce- Kurban Bayramı 3. Gün/ Musevîlerin Endülüs’teki Haçlı İstilâsından Kaçarak Osmanlı’ya Sığınması (1492)/ Irak’ın Kuveyt’i İşgal Etmesi (1990)

3 Ağustos Pazartesi/ 13 Zilhicce- Kurban Bayramı 4. Gün/ İkindi Namazını Müteakip Teşrik Tekbirleri Bitiyor/ Türkiye’de İdam Cezasının Kaldırılması (2002)

4 Ağustos Salı/ 14 Zilhicce- I. Dünya Savaşı’nın Başlaması (1914)/ Enver Paşa’nın Vefatı (1922)/ Lozan Anlaşması’nın Yürürlüğe Girmesi (1924)

5 Ağustos Çarşamba/ 15 Zilhicce- Sultan Reşad’ın, Meclis-i Mebûsân’ı Feshetmesi (1912)/ Fransa’nın Cezâyir’de 45.000 Kişiyi Katletmesi (1945)

6 Ağustos Perşembe/ 16 Zilhicce- Amerika’nın İlk Atom Bombasını Hiroşima’ya Atması (1945)

7 Ağustos Cuma/ 17 Zilhicce- Erzurum Kongresi’nin Bitmesi (1919)

8 Ağustos Cumartesi/ 18 Zilhicce- Kıbrıs’ta Uçuş Yapan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in Şehâdeti (1964)/ Vehbe ez-Zuhaylî’nin Vefatı (2015)

9 Ağustos Pazar/ 19 Zilhicce- Harf İnkılâbı (1928)/ Amerika’nın İkinci Atom Bombasını Nagazaki’ye Atması (1945)

10 Ağustos Pazartesi/ 20 Zilhicce- İkinci Dünya Savaşı’nın Fiîlen Sona Ermesi (1945)/ Reisü’l-Kurrâ Abdurrahman Gürses’in Vefâtı (1999)

11 Ağustos Salı/ 21 Zilhicce- Fâtih Sultan Mehmed’in Otlukbeli Zaferi (1473)

12 Ağustos Çarşamba/ 22 Zilhicce- Bulgaristan’ın 250 bin Türk’ü Sınır Dışı Etmesi (1950)

13 Ağustos Perşembe/ 23 Zilhicce- Babanzâde Ahmed Nâim’in Vefâtı (1934)/ Ortaokullara Din Dersi Konulması (1956)/ Berlin’de Utanç Duvarı’nın Yapılışı (1961)

14 Ağustos Cuma/ 24 Zilhicce- Süleymaniye Câmii’nin Açılışı (1556)/ Pakistan’ın İstiklâli (1947)/ Türk Basın Birliği’nin Kurulması (1908)/ İkinci Kıbrıs Harekâtı’nın Başlaması (1974)

15 Ağustos Cumartesi/ 25 Zilhicce- Fâtih Sultan Mehmed’in Trabzon’u Fethi (1461)/ Trablusgarb’ın Fethi (1551)/ Panama Kanalı Açılması (1914)

16 Ağustos Pazar/ 26 Zilhicce- Kars’ın Selçuklu Türkleri Tarafından Fethi (1064)/ Hacı Bektâş-ı Velî’nin Vefâtı (1271)/ Ankara’da Millî Kütüphane’nin Açılması (1948)

17 Ağustos Pazartesi/ 27 Zilhicce- Büyük Marmara Depremi (1999)

18 Ağustos Salı/ 28 Zilhicce- Moğol Hükümdarı Cengiz Han’ın Ölümü (1227)

19 Ağustos Çarşamba/ 29 Zilhicce 1441- Evliya Çelebi’nin 50 yıl Sürecek Seyahatine Başlaması (1630)/ Osmanlı’da İlk Denizaltı Faaliyetleri (1890)

20 Ağustos Perşembe/ 1 Muharrem 1442- Hicrî Yılbaşı/ Yermük Savaşı (636)/ Barbaros’un Nis (Nice) Kalesi’ni Fethi (1543)/ Sekiz Yıl Süren Irak-İran Savaşı’nın Sona Ermesi (1988)

21 Ağustos Cuma/ 2 Muharrem- Mescid-i Aksâ’nın Yahudilerce Yakılması (1969)

22 Ağustos Cumartesi/ 3 Muharrem- Barbaros’un Tunus’u Teslim Alması (1534)

23 Ağustos Pazar/ 4 Muharrem- Hz. Ebûbekir’in Vefâtı (634)/ Ebussuûd Efendi’nin Vefâtı (1574)/ Sakarya Meydan Muhârebesi’nin Başlaması (1921)/ Son Osmanlı Halifesi Abdülmecid Efendi’nin Vefatı (1944)

24 Ağustos Pazartesi/ 5 Muharrem- Yavuz Sultan Selim’in Mercidâbık Zaferi (1516)/ el-Bâb Bölgesine “Fırat Kalkanı Harekâtı”nın Başlaması (2016)

25 Ağustos Salı/ 6 Muharrem- Yavuz Sultan Selim’in Haleb’i Fethi (1516)

26 Ağustos Çarşamba/ 7 Muharrem- Sultan Alparslan’ın Malazgirt Zaferi (1071)/ Büyük Taarruz’un Başlaması (1922)

27 Ağustos Perşembe/ 8 Muharrem- Haydarpaşa-Şam-Medine Demiryolları’nın Açılışı (1908)/ Afyon’un Kurtuluşu (1922)

28 Ağustos Cuma/ 9 Muharrem- Kosova Zaferi (1339)/ Ankara Kocatepe Camii’nin Açılışı (1987)

29 Ağustos Cumartesi/ 10 Muharrem- Aşûre Günü/ Belgrad’ın Fethi (1521)/ Mohaç Zaferi (1526)/ Osmanlı’da İlk Telgraf Görüşmesi (1855)

30 Ağustos Pazar/ 11 Muharrem- Zafer Bayramı/ Büyük Taarruzun Zaferle Tamamlanması (1922)

31 Ağustos Pazartesi/ 12 Muharrem- İmam-ı Buhârî’nin Vefatı (869)/ II. Abdülhamid’in Tahta Çıkışı (1876)/ Sultan Vahideddin’in Padişah Oluşu (1918)

Yorum Yazın