Tarihte Bu Ay

0
Sayı: Kutlu Bir Dava TARİH
Tarihte Bu Ay

TARİHTE BU AY

 

1 Kasım 2020 Pazar/ 15 Rebîülevvel 1442- 623 yıl süren Osmanlı Saltanatı’nın Kaldırılması (1922)/ Latin Alfabesine Geçiş (1928)/ Yahya Kemal Beyatlı’nın Vefatı (1958)

2 Kasım Pazartesi/ 16 Rebîülevvel- Rusya’nın Osmanlı’ya Savaş İlanı (1914)/ İttihatçıların Türkiye’den Kaçışı (1918)/ İlk Radyo Naklen Yayınının ABD’de Gerçekleşmesi (1920)

3 Kasım Salı/ 17 Rebîülevvel- Hz. Ömer’in Şehâdeti (644)/ Tanzimat’ın İlanı (1839)

4 Kasım Çarşamba/ 18 Rebîülevvel- Sofya’nın Fethi (1388)/ Haydarpaşa Tren Garı’nın Açılışı (1909)

5 Kasım Perşembe/ 19 Rebîülevvel- Sultan Melikşah’ın Vefâtı (1092)/ Osmanlı Ordusu’nun Musul’a Girmesi (1638)/ Selânik’in Kaybı (1912)/ Fransızların Gaziantep İşgali (1919)

6 Kasım Cuma/ 20 Rebîülevvel- Kâtip Çelebi’nin Vefâtı (1658)/ GAP’ın Kuruluşu (1989)

7 Kasım Cumartesi/ 21 Rebîülevvel- Divan Edebiyatı Şâiri Bâkî’nin Vefatı (1600)/ Rusya’da Bolşevik İhtilâli (1917)

8 Kasım Pazar/ 22 Rebîülevvel- Uzun Mehmed’in İlk Maden Kömürünü Bulması (1829)/Kasım (Kış) Günlerinin Başlangıcı

9 Kasım Pazartesi/ 23 Rebîülevvel- Molla Câmî’nin Vefatı (1492)/ Erzurum Müdâfaası (1877)/ Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin Yürürlüğe Girmesi (1936)/ 12 Eylül Anayasası’nın Yürürlüğe Girmesi (1982)

10 Kasım Salı/ 24 Rebîülevvel- Varna Meydan Savaşı (1444)/ M. Kemal Atatürk’ün Vefatı (1938)/ Osman Yüksel Serdengeçti’nin Vefatı (1983)

11 Kasım Çarşamba/ 25 Rebîülevvel- I. Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi (1918)/ FKÖ Lideri Yaser Arafat’ın Vefatı (2004)

12 Kasım Perşembe/ 26 Rebîülevvel- Plevne Müdafaası (1887)/ Düzce Depremi (1999)/ Haydar Aliyev’in Vefatı (2003)

13 Kasım Cuma/ 27 Rebîülevvel- İstanbul’un İtilaf Devletleri Tarafından İşgali (1918)/ Tekirdağ’ın Kurtuluşu (1922)/ Mehmed Zâhid Kotku Efendi’nin Vefatı (1980)

14 Kasım Cumartesi/ 28 Rebîülevvel- I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti Tarafından Cihâd-ı Ekber İlan Edilmesi (1914)

15 Kasım Pazar/ 29 Rebîülevvel- ODTÜ’nün Kuruluşu (1956)/ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İlanı (1983)/ Bağımsız Filistin Devleti’nin Kurulması (1988)

16 Kasım Pazartesi/ 1 Rebîülâhir- Muhyiddin İbn-i Arabî Hazretleri’nin Vefâtı (1240)/ UNESCO’nun Kuruluşu (1945)

17 Kasım Salı/ 2 Rebîülâhir- Osmanlı Padişahı IV. Mustafa’nın Vefatı (1808)/ Süveyş Kanalı’nın Açılması (1869)/ Son Osmanlı Padişahı Vahdeddin’in Sınır Dışı Edilmesi (1922)

18 Kasım Çarşamba/ 3 Rebîülâhir- Kanije Müdafaası (1601)/ Deniz Harb Okulu’nun Kurulması (1773)/ İstanbul’da Kolera Salgını’nın Başlaması (1912)

19 Kasım Perşembe/ 4 Rebîülâhir- Abdülmecid Efendi’nin Hilafet Makamına Getirilmesi (1922)/ İstanbul Radyosu’nun Hizmete Girişi (1949) İlk Yüksek İslâm Enstitüsü’nün İstanbul’da Açılması (1959)

20 Kasım Cuma/ 5 Rebîülâhir- Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Kabul Edilmesi (1989)

21 Kasım Cumartesi/ 6 Rebîülâhir- Sultan I. Ahmed’in Vefatı (1617)/ Mahmut Celâleddin Ökten’in Vefâtı (1961)

22 Kasım Pazar/ 7 Rebîülâhir- Hz. Fâtıma Annemizin Vefatı (632)/ Monarşinin İspanya’ya Yeniden Gelmesi (1975)

23 Kasım Pazartesi/ 8 Rebîülâhir- Midilli Adası’nın Fethi (1462)/ Fahreddin Paşa’nın Vefâtı (1948)/ Başkan J. F. Kennedy’nin Öldürülmesi (1963)

24 Kasım Salı/ 9 Rebîülâhir- Öğretmenler Günü/ Sultan Alparslan’ın Vefâtı (1072)

25 Kasım Çarşamba/ 10 Rebîülâhir- Orhun Kitâbelerinin Okunması (1893) / Sütçü İmam’ın Şehâdeti (1922)

26 Kasım Perşembe/ 11 Rebîülâhir- Lakap ve Unvanların Kaldırılması (1934)/ Türkiye’nin Kore Savaşı’na Katılması (1950)

27 Kasım Cuma/ 12 Rebîülâhir- Selimiye Câmii’nin Açılışı (1575)/ Abdülhakîm Arvasî’nin Vefâtı (1943)/ Konyalı Mehmed Vehbi Efendi’nin Vefatı (1949)/ İlk Rü’yet-i Hilâl Konferansı İstanbul’da Yapıldı (1978)

28 Kasım Cumartesi/ 13 Rebîülâhir- Kânûnî’nin Bağdat’ı Fethi (1534)/ Şapka Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesi (1925)/ Türkiye’de İlk Nüfus Sayımının Yapılması (1927)

29 Kasım Pazar/ 14 Rebîülâhir- Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi’nin Vefatı (1846)/ BM’nin İsrail Devleti’nin Kurulmasını Kararlaştırması (1947)/ M. Âsım Köksal’ın Vefâtı (1993)

30 Kasım Pazartesi/ 15 Rebîülâhir- Tekke ve Zâviyelerin Kapatılmasına Dair Kanunun Kabul Edilmesi (1925)

Yorum Yazın