Tarihte Bu Ay

0
Sayı: Kutlu Bir Dava TARİH
Tarihte Bu Ay

TARİHTE BU AY

 

1 Ekim 2020 Perşembe/ 14 Safer 1442- Câmiler ve Din Görevlileri Haftası (1-7 Ekim)

2 Ekim Cuma/ 15 Safer- Selahaddîn-i Eyyûbî’nin Kudüs’ü Fethetmesi (1187)/ Zâbıta Teşkilâtının Kurulması (1826)

3 Ekim Cumartesi/ 16 Safer- İmam Tirmizî’nin Vefâtı (892)/ Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’nın Sadrazam Olması (1716)/ T.C. Merkez Bankası Kurulması (1931)/ Doğu ve Batı Almanya’nın Birleşmesi (1990)

4 Ekim Pazar/ 17 Safer- Kırım Savaşı’nın Başlaması (1853)/ Medenî Kanun’un Yürürlüğe Girmesi (1926)

5 Ekim Pazartesi/ 18 Safer- Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyine Üye Seçilmesi (1953)

6 Ekim Salı/ 19 Safer- Kâtip Çelebi’nin Vefâtı (1657)/ İstanbul’un Kurtuluşu (1923)

7 Ekim Çarşamba/ 20 Safer- İnebahtı Deniz Zaferi (1571)/ Resmî Gazete’nin Yayın Hayatına Girmesi (1920)/ İlk Türk Otomobiline Anadol İsmi Verilmesi (1966)

8 Ekim Perşembe/ 21 Safer- İlk Sendika ve Grev Yasağının Getirilmesi (1908)/ I. Balkan Harbi’nin Başlaması (1912)/ Pakistan Depremi’nde 75.000 Kişinin Vefatı (2005)

9 Ekim Cuma/ 22 Safer- Yanya Kalesi’nin Fethi (1431)/ İmam Tirmizî’nin Vefatı (892)

10 Ekim Cumartesi/ 23 Safer- Milâdî Takvimle Kerbelâ Hâdisesi ve Hazret-i Hüseyin’in Şehâdeti (680)

11 Ekim Pazar/ 24 Safer- Mudanya Mütârekesi’nin İmzalanması (1922)/ Kıyafet Kanunu’nun Kabulü (1926)

12 Ekim Pazartesi/ 25 Safer- Kristof Kolomb’un Amerika’yı Keşfi (1492)/ Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa’nın Şehâdeti (1579)/ Ömer Nasûhî Bilmen’in Vefâtı (1971)

13 Ekim Salı/ 26 Safer- Ankara’nın Başkent Oluşu (1923)

14 Ekim Çarşamba/ 27 Safer- Nizâmülmülk’ün Şehâdeti (1092)/ Yassıada Muhâkemelerinin Başlaması (1960)

15 Ekim Perşembe/ 28 Safer- Süleymaniye Câmii ve Külliyesi’nin Açılması (1557)/ Uluslararası Af Örgütü’nün Kurulması (1961)

16 Ekim Cuma/ 29 Safer- Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri’nin Vefâtı (1628)

17 Ekim Cumartesi/ 30 Safer- İkinci Kosova Savaşı (1448)/ İlk Türk Tugayı’nın Kore’ye Çıkması (1950)

18 Ekim Pazar/ 1 Rebîülevvel- İmâm Süyûtî’nin Vefâtı (1505)/ Edison’un Ölümü (1931)/ Azerbaycan’ın İstiklâli (1991)

19 Ekim Pazartesi/ 2 Rebîülevvel- Ankara Tıp Fakültesi’nin Açılması (1925)/ Aliya İzzetbegoviç’in Vefâtı (2003)

20 Ekim Salı/ 3 Rebîülevvel- İkinci Varna Zaferi (1773)

21 Ekim Çarşamba/ 4 Rebîülevvel- İlk Özel Siyâsî Gazete Olan Tercümân-ı Ahvâl Gazetesi’nin Neşredilmeye Başlaması (1860)/ Hasan Nail Canat’ın Vefatı (2004)

22 Ekim Perşembe/ 5 Rebîülevvel- Tebük Seferi (630)/ Kanije Kalesi’nin Fethi (1600)/ Fotokopinin Îcâdı (1938)

23 Ekim Cuma/ 6 Rebîülevvel- PTT’nin Kurulması (1840)/ Kırım Savaşı’nın Başlaması (1853)

24 Ekim Cumartesi/ 7 Rebîülevvel- Birleşmiş Milletler’in Kurulması (1945)

25 Ekim Pazar/ 8 Rebîülevvel- Türkiye’de Son İdam Cezasının İnfazı (1984)

26 Ekim Pazartesi/ 9 Rebîülevvel- Fâtih Sultan Mehmed’in Trabzon’u Fethi (1461)/ Birinci Haçova Savaşı (1596)

27 Ekim Salı/ 10 Rebîülevvel- Uluğ Bey’in Vefâtı (1449)/ Balkan Mîsâkı’nın Kabulü (1932)

28 Ekim Çarşamba/ 11 Rebîülevvel- Mevlid Kandili/Türkiye’de İlk Nüfus Sayımının Yapılması (1927/13.648.270 kişi)

29 Ekim Perşembe/ 12 Rebîülevvel- Cumhûriyet’in Îlânı (1923)/ Marmaray’ın Hizmete Başlaması (2013)

30 Ekim Cuma/ 13 Rebîülevvel- Dîvân Şâiri Nedim’in Vefâtı (1730)/ Mondros Mütârekesi’nin İmzalanması (1918)/ 15 Temmuz Şehitler (Boğaz) Köprüsü’nün Açılışı (1973)

31 Ekim Cumartesi/ 14 Rebîülevvel- Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa’nın Vefâtı (1661)/ Sütçü İmam’ın Kahramanmaraş’taki Sivil Direnişi Başlatması (1919)

Yorum Yazın