Tarihte Bu Ay

0
Sayı: Kutlu Bir Dava TARİH
Tarihte Bu Ay

TARİHTE BU AY

 

1 Ağustos 2019 Perşembe/ 29 Zilkâde 1440- Osmanlı Devleti’nin Kurucusu Osman Gâzi’nin Vefatı (1326)

2 Ağustos Cuma/ 1 Zilhicce- Musevîlerin Endülüs’teki Haçlı İstilâsından Kaçarak Osmanlı’ya Sığınması (1492)/ Irak’ın Kuveyt’i İşgal Etmesi (1990)

3 Ağustos Cumartesi/ 2 Zilhicce- Türkiye’de İdam Cezasının Kaldırılması (2002)

4 Ağustos Pazar/ 3 Zilhicce- I. Dünya Savaşı’nın Başlaması (1914)/ Enver Paşa’nın Vefatı (1922)/ Lozan Anlaşması’nın Yürürlüğe Girmesi (1924)

5 Ağustos Pazartesi/ 4 Zilhicce- Sultan Reşad’ın, Meclis-i Mebûsân’ı Feshetmesi (1912)

6 Ağustos Salı/ 5 Zilhicce- Amerika’nın Hiroşima’ya İlk Atom Bombasını Atması (1945)

7 Ağustos Çarşamba/ 6 Zilhicce- Erzurum Kongresi’nin Bitmesi (1919)

8 Ağustos Perşembe/ 7 Zilhicce- Kıbrıs’ta Uçuş Yapan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in Şehâdeti (1964)/ Vehbe ez-Zuhaylî’nin Vefatı (2015)

9 Ağustos Cuma/ 8 Zilhicce- Harf İnkılâbı (1928)/ İkinci Atom Bombasının Nagazaki’ye Atılması (1945)

10 Ağustos Cumartesi/ 9 Zilhicce- Kurban Bayramı Arefesi/ Sabah Namazından İtibaren Teşrik Tekbirleri Başlıyor/ İkinci Dünya Savaşı’nın Fiîlen Sona Ermesi (1945)/ Reisü’l-Kurrâ Abdurrahman Gürses’in Vefâtı (1999)

11 Ağustos Pazar/ 10 Zilhicce- Kurban Bayramı 1. Gün/ Fâtih Sultan Mehmed’in Otlukbeli Zaferi (1473)

12 Ağustos Pazartesi/ 11 Zilhicce- Kurban Bayramı 2. Gün/ Bulgaristan’ın 250 bin Türk’ü Sınır Dışı Etmesi (1950)

13 Ağustos Salı/ 12 Zilhicce- Kurban Bayramı 3. Gün/ Babanzâde Ahmed Nâim’in Vefâtı (1934)/ Ortaokullara Din Dersi Konulması (1956)/ Berlin’de Utanç Duvarı’nın Yapılışı (1961)

14 Ağustos Çarşamba/ 13 Zilhicce- Kurban Bayramı 4. Gün/ İkindi Namazını Müteakip Teşrik Tekbirleri Bitiyor/ Süleymaniye Câmii’nin Açılışı (1556)/ Pakistan’ın İstiklâli (1947)/ Türk Basın Birliği’nin Kurulması (1908)/ İkinci Kıbrıs Harekâtı’nın Başlaması (1974)

15 Ağustos Perşembe/ 14 Zilhicce- Fâtih Sultan Mehmed’in Trabzon’u Fethi (1461)/ Trablusgarb’ın Fethi (1551)/ Süveyş Kanalı’nın Açılması (1869)

16 Ağustos Cuma/ 15 Zilhicce- Kars’ın Selçuklu Türkleri Tarafından Fethi (1064)/ Hacı Bektâş-ı Velî’nin Vefâtı (1271)/ Ankara’da Millî Kütüphane’nin Açılması (1948)

17 Ağustos Cumartesi/ 16 Zilhicce- Büyük Marmara Depremi (1999)

18 Ağustos Pazar/ 17 Zilhicce- Moğol Hükümdarı Cengiz Han’ın Ölümü (1227)

19 Ağustos Pazartesi/ 18 Zilhicce- Evliya Çelebi’nin 50 yıl Sürecek Seyahatine Başlaması (1630)/ Osmanlı’da İlk Denizaltı Faaliyetleri (1890)

20 Ağustos Salı/ 19 Zilhicce- Yermük Savaşı (636)/ Barbaros’un Nis Kalesi Fethi (1543)/ Sekiz Yıl Süren Irak-İran Savaşı’nın Sona Ermesi (1988)

21 Ağustos Çarşamba/ 20 Zilhicce- Mescid-i Aksâ’nın Yahudilerce Yakılması (1969)

22 Ağustos Perşembe/ 21 Zilhicce - Barbaros’un Tunus’u Teslim Alması (1534)

23 Ağustos Cuma/ 22 Zilhicce- Hz. Ebûbekir’in Vefâtı (634)/ Ebussuûd Efendi’nin Vefâtı (1574)/ Sakarya Meydan Muhârebesi’nin Başlaması (1921)

24 Ağustos Cumartesi/ 23 Zilhicce- Yavuz Sultan Selim’in Mercidâbık Zaferi (1516)/ el-Bâb Bölgesine “Fırat Kalkanı Harekâtı”nın Başlaması (2016)

25 Ağustos Pazar/ 24 Zilhicce- Yavuz Sultan Selim’in Haleb’i Fethi (1516)

26 Ağustos Pazartesi/ 25 Zilhicce- Sultan Alparslan’ın Malazgirt Zaferi (1071)/ Büyük Taarruz’un Başlaması (1922)

27 Ağustos Salı/ 26 Zilhicce- Şam-Medine Demiryollarının Açılışı (1908)/ Afyon’un Kurtuluşu (1922)

28 Ağustos Çarşamba/ 27 Zilhicce- Kosova Zaferi (1339)/ Ankara Kocatepe Camii’nin Açılışı (1987)

29 Ağustos Perşembe/ 28 Zilhicce- Belgrad’ın Fethi (1521)/ Mohaç Zaferi (1526)/ Osmanlı’da İlk Telgraf Görüşmesi (1855)

30 Ağustos Cuma/ 29 Zilhicce- Zafer Bayramı/ Haydarpaşa-Medîne (Hicaz) Demiryolu’nun Açılması (1908)/ Kütahya’nın Kurtuluşu (1922)

31 Ağustos Cumartesi/ 1 Muharrem 1441- Hicrî Yılbaşı/ İmam-ı Buhârî’nin Vefatı (870)/ II. Abdülhamid’in Tahta Çıkışı (1876)/ Sultan Vahideddin’in Padişah Oluşu (1918)

Yorum Yazın