Gazel

0
Sayı: Gazel EDEBİYAT
Gazel

Fuzûlî’den

GAZEL

Ey dil-i ser-geşte vü şîkeste vü vâlih

Salli ve sellim ale’n-Nebiyyi ve âlih

“Ey âvâre, kırılmış ve şaşırmış gönül! Peygambere ve âline (âilesine, evlâd ve ahfâdına/torunlarına) salât ve selâm getir.”

 

Na’t-i Nebî’dir kemâl-i akl nişânı

Fe’ti bi mâ şâe min sıfâtı kemâlih

“Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in na‛tını yazmak, aşkın kemal mertebesine erdiğinin alâmetidir. O’nun -sallâllâhu aleyhi ve sellem- kemal sıfatlarından dilediğini zikret.”

 

Dâğ-i firâkına ihtimâl ne mümkin

Ahrakanî nar-ı iştiyak-ı visâlih

“O’nun -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ayrılığının yarasına tahammül, ne mümkün? Beni, O’na -sallâllâhu aleyhi ve sellem- kavuşma iştiyakının ateşi yaktı.”

 

Ẕikri ile hoş geçir hemîşe zamânın

Müftekiren fi cemâlihi ve celâlih

“Zamanını dâimâ O’nu -sallâllâhu aleyhi ve sellem- anarak hoş geçir. O’nun cemâlini ve celâlini tefekkür et.”

 

Eyle hayâl-i ruhın nazarda tasavvur

V’aktebesü’n-nûri min şu‛â‛ cemâlih

“O’nun -sallâllâhu aleyhi ve sellem- yüzünün hayalini gözüne resmet. O’nun (sav) lûtfedici güzelliğinin ışıklarından nûr al.”

 

Marzî vü meşkûrdur cemî-i fiâlih

Ahsene men hassahu cemîu hisâlih

“Bütün hareketleri, Allâh’ın rızâsı dâhilindedir ve şükür ile karşılanmıştır. O’na -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bu güzel huyları tahsis eden Cenâb-ı Hak, ne güzel iş yapmıştır.”

 

Tâbî olmaktadır necât, fuzûlî

Yesserakallâhu tâbi‛an lifiâlih

“Ey Fuzûlî! Kurtuluş O’na -sallâllâhu aleyhi ve sellem- tâbî olmaktadır. Allah, O’nun -sallâllâhu aleyhi ve sellem- iyi hareketlerine uymanı kolaylaştırsın.”

 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün

Yorum Yazın